Bijeenkomst voor de deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord

Datum
Plaats in agenda
Tijd
14:00 tot
Locatie
Online
Doelgroep

Deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord

Omschrijving

Ter afsluiting van het tweede jaar van het Schone Lucht Akkoord is er een online bijeenkomst voor alle deelnemers aan het SLA.

We blikken samen terug op het jaar 2021:  Wat waren de successen?

We kijken vooruit naar 2022: Wat willen we bereiken? Wat komt er op ons af? Wat zijn uw wensen en ideeën?

En Tauw zal een overzicht van de meest effectieve maatregelen met u delen.

Meer informatie

Programma

Het programma van de bijeenkomst is opgebouwd uit een plenair deel en 2 rondes met deelsessies.

14:00 Opening

14:05 Terugblik 2021

  • Ontwikkelingen SLA
  • Presentatie samenwerkruimte
  • Voorbeeldprojecten: Gezonde lucht in scholen en Luchtwassers in de landbouw

14:45 Pauze

14:55 Vooruitblik 2022

  • Wat betekenen de nieuwe WHO advieswaarden voor het SLA?
  • Planning van het SLA voor 2022
  • Decentrale uitvoeringsplannen 2022

15:05 Update doorrekening en presentatie meest effectieve maatregelen door Tauw

15:15 Goede voorbeelden: Regionale samenwerking, Provincie Zuid Holland  en Provincie Noord Brabant

15:30 Pauze

15:40 Deelsessies: 1, 3 en 4

16:15 Pauze

16:20 Deelsessies: 2, 3 en 4

16:55 Plenaire afronding en terugkoppeling

Deelsessies

Er zijn twee rondes deelsessies waarbij deelsessies 3 en 4 tweemaal worden gehouden zodat niemand deze hoeft te missen. Tijdens de bijeenkomst kunt u zelf een keuze maken waar u aan wilt deelnemen.

Sessie 1: Voorbereiding nieuwe wethouder

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Hoe informeer je nieuwe bestuurders, welke informatie is beschikbaar? De deelsessie staat in het teken van delen van ervaringen, tips en tricks maar ook een inventarisatie of er acties nodig zijn voor maart 2022.

Sessie 2: Mobiele werktuigen

De themagroep mobiele werktuigen werkt aan een routekaart voor het schoner inkopen van (bouw)machines. Dit thema maakt ook onderdeel uit van de klimaat- en stikstofaanpak. Graag delen we met u de eerste resultaten en de ervaringen uit een voorbeeldproject.

Sessie 3: Invullen decentrale uitvoeringsplannen

Informatiesessie voor deelnemers die in 2021 nog geen uitvoeringsplan hebben opgesteld of voor degene die het geheugen wil opfrissen. Hoe vul je een uitvoeringsplan in, waar haal je informatie vandaan en waar moet je op letten?

Sessie 4: SpUk

Wat heeft de SpUk 2021 opgeleverd, wat zijn de ervaringen en welke ideeën en wensen zijn er voor een nieuwe regeling in 2022?

Aanmelden

De deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord hebben een uitnodiging ontvangen.

Heeft u de uitnodiging gemist, mail dan naar: schoneluchtakoord@minienw.nl.