Bijeenkomst middelgrote gemeenten 5 juni

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.15 tot uur
Locatie
Het Oude Magazijn, Amersfoort
Doelgroep

Bijeenkomst voor medewerkers van middelgrote gemeenten. Ook niet-SLA deelnemers zijn welkom.

Omschrijving

Deze bijeenkomst is georganiseerd om middelgrote gemeenten extra ondersteuning te bieden bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Vanuit een aantal gemeenten kwam het signaal dat middelgrote gemeenten tegen specifieke problemen aanlopen. Er is behoefte aan afstemming en uitwisseling over de vraag hoe je tot een goede programmatische aanpak kan komen bij de invulling van de uitvoering van het SLA in de eigen gemeente.

In deze ochtendbijeenkomst op 5 juni 2024 wisselen gemeenten ervaringen uit en gaan met elkaar in gesprek. Een aantal gemeenten zullen in een pitch hun ervaringen delen.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomst aan de orde:

  • Hoe stel je een goed uitvoeringsprogramma op?
  • Hoe organiseer je de uitvoering van SLA binnen je gemeente, wie betrek je erbij?
  • Hoe bepaal je waar je op focust als gemeente? Focus je bijvoorbeeld op de concentratie van luchtverontreinigende stoffen of gezondheidsimpact?
  • Hoe borg je de voortgang van de uitvoering SLA binnen je gemeente, wat is daar voor nodig?
  • Hoe organiseer je de samenwerking, intern met collega’s van andere beleidsthema’s en externe partijen?
Meer informatie

Programma

09:15 tot 09:45 | Inloop

09:45 tot 09:55 | Welkom

  • Welkom, korte toelichting op programma en huishoudelijke mededelingen

09:55 tot 10:55 | Pitches gemeenten

10:55 tot 11:25 | Bespreking in groepjes

  • Koffie pakken en in kleine groepjes discussie en uitwisseling ervaringen

11:25 tot 11:45 | Plenaire terugkoppeling uit groepjes

11:45 tot 12:00 | Afsluiting

12:00 tot 17:30 | Lunch en middagprogramma SLA deelnemersbijeenkomst

Aanmelden

De aanmelding is op 21 mei gesloten. Wilt u zich nog aanmelden, neem dan contact op met samenwerken.schoneluchtakkoord@rws.nl over deelname.

Aansluitend op dit ochtendprogramma volgt om 12.00 uur de algemene SLA deelnemersbijeenkomst. Als u mee wilt lunchen, moet u zich ook voor deze deelnemersbijeenkomst aanmelden.