Bijeenkomst stikstofreductie en gezondheidswinst door binnenvaartmaatregelen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Gemeentehuis Utrecht
Doelgroep

Gemeenten, provincies, havenbedrijven, koepels, omgevingsdiensten en andere professionals  die te maken hebben met dit onderwerp.

Omschrijving

Het doel van de bijeenkomst is inzicht bieden in de relatie tussen schoneluchtmaatregelen en stikstofdepositie van de binnenvaart. Welke maatregelen kunt u toepassen voor de binnenvaart, die zowel bijdragen aan stikstofreductie als gezondheidswinst (zoals schonere motoren, walstroom en katalysatoren)?

Het Schone Lucht Akkoord richt zich op emissiereductie om gezondheidswinst te boeken. Beide dossiers kunnen elkaar versterken, maar de verbinding wordt nog onvoldoende gelegd.

Als casus wordt in de sessie toegelicht welke hotspots nabij Natura 2000-gebieden liggen, waar behoefte is aan emissiereducerende maatregelen in de binnenvaart, om zowel stikstofdepositie als blootstelling aan gezondheidsbedreigende emissies te verminderen.

Door gebruik te maken van de studies van EICB/Panteia en het multicriteriummodel van Royal Haskoning DHV wordt de deelnemers een methodiek aangereikt om zelf dergelijke hotspots en passende maatregelen binnen hun eigen gemeente of provincie te kunnen bepalen.

Deelnemers van de bijeenkomst zijn de beleidsadviseurs luchtkwaliteit/gezondheid en dossierhouders van stikstof bij de provincies, gemeenten en het Rijk. Ook zijn andere stakeholders aanwezig, zoals havenbedrijven en de EICB.

Meer informatie

Programma:

12.45-13.00                       Inloop

13.00-13.05 (5 min)        Welkom en opening

13.05-13.25 (20 min)      Toelichting onderzoeken Panteia en EICB over stikstofdepositie en binnenvaart – Martin Quispel (EICB)

13.25-13.40 (15 min)    Toelichting RIVM over relaties ultrafijnstof, NO2 en gezondheid (onder voorbehoud)

Pauze (10 min)

13.40-15.00 (20 min)        Presentatie over multicriteriummodel – Freek Diepeveen (Royal Haskoning DHV)

Er zijn veel locaties waar walstroom geplaatst kan worden, maar niet al deze locaties hebben de maximale potentie. Deze potentie wordt bepaald door meerdere componenten, die vaak niet goed vergelijkbaar of uitwisselbaar zijn. Denk hierbij aan NOx-uitstoot en de CAPEX-kosten: hoe vergelijk je deze objectief? Samen met North Sea Port, Rijkswaterstaat Zee & Delta en de provincie Zeeland heeft RHDHV een multicriteriamethodiek ontwikkeld waarin meerdere componenten objectief worden bekeken om de hoge potentie locaties te identificeren.

15.00-15.05                          Pauze

15.05-15.50 (45 min)        Deep dive hotspot-aanpak

15.50-16.00                           Afronding

Aanmelden

Aanmelden kan via een e-mail aan: karlien.deboer@rebelgroup.com