Bijeenkomst uitbreiden gezondheidsindicator RIVM, denkt u mee?

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11:00 tot
Locatie
online
Doelgroep

SLA-partners die mee willen denken.

Omschrijving

Het RIVM zoekt SLA-partners die mee willen denken over een nieuwe versie van de gezondheidsindicator, die meer aspecten meet dan nu.  Wilt u mee adviseren welke aspecten het beste aansluiten bij de praktijk? Praat dan mee. Bijeenkomst is verplaatst naar voorlopig 7 oktober.

Meer informatie

Gezondheidsindicator

Het RIVM heeft in 2018 een gezondheidsindicator ontwikkeld die gebruikt wordt om de doelstellingen van het SLA te monitoren. Nu start het RIVM een proces om de gezondheidsindicator verder te ontwikkelen. Daarbij kijkt het RIVM naar aspecten die deelnemers aandragen.

Voorbeelden van uitbreiding indicator

De huidige gezondheidsindicator bepaalt alleen het effect op verloren levensjaren en levensduurverlies. In eerdere stakeholderbijeenkomsten gaven deelnemers aan het SLA aan dat er behoefte bestaat aan verdere ontwikkeling.

Deelnemers aan het SLA willen graag:

  • meer aspecten opnemen in de gezondheidsindicator, zoals het effect van maatregelen op gezondheidsaandoeningen.
  • meer luchtverontreinigingscomponenten te meten: zoals roet (EC), fijnstof met een diameter van minder dan 2,5 micrometer (PM2.5) en nog kleiner ultrafijnstof (UFP) en eventueel ozon.
  • naast indicatoren voor de gezondheidseffecten op lange termijn (2030), ook gezondheidsindicatoren ontwikkeld zien voor effecten op de korte termijn, waarmee de effecten van de implementatie van het beleid sneller zichtbaar worden.

Naast een overzicht van de stand van kennis staat hierbij de vraag centraal welke aspecten/indicatoren het beste aansluiten bij de beleidspraktijk.

Aanmelden

Wilt u meedoen? Meld u dan snel aan via een mail aan Jose.Jacobs@rivm.nl . U ontvangt dan een uitnodiging (mits het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt). Om de discussie vruchtbaar te laten verlopen, is het aantal deelnemers beperkt.