Deelnemersbijeenkomst Schone Lucht Akkoord

Datum
Plaats in agenda
Locatie
online
Doelgroep

Medewerkers en bestuurders van alle gemeenten, provincies en de rijksoverheid

Omschrijving

Sinds januari 2020 werken wij vanuit het Rijk, de provincies en gemeenten samen aan de uitvoering van de diverse maatregelen van het Schone Lucht Akkoord. Graag gebruiken we dit moment om je te informeren over nieuwe ontwikkelingen en de maatregelen. Tijdens de bijeenkomst is er veel aandacht voor houtstook. Je krijgt hier informatie en tips om overlast en luchtvervuiling het komende stookseizoen tegen te gaan.

Ook is er een speciale deelsessie waarbij gemeenten die niet bij het Schone Lucht Akkoord zijn aangesloten in vogelvlucht worden bijgepraat over de kennis, informatie en maatregelen die zij kunnen nemen om de lucht sneller schoon en gezond te maken. Na de gezamenlijke start van het webinar word je door ons naar de juiste sessie begeleid.

Meer informatie

Programma

Welkom en opening

9:00-9:15 uur, Karin Blaauw, programmamanager SLA, Ministerie van IenW

Hoofdprogramma Schone Lucht Akkoord-deelnemers

9:15-10:00 uur, moderator Marc van der Steen

  1. Wat houdt het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de Luchtkwaliteitsrichtlijn in en wat betekenen de aangescherpte WHO-advieswaarden voor het SLA?
  2. Waar staan we met het Schone Lucht Akkoord? Stand van zaken in vogelvlucht aan de hand van dashboard-analyse met diagrammen.

Subprogramma - Informatiesessie voor gemeenten die (nog) niet deelnemen aan het SLA

9:15-10:00 moderator Elisabeth Schoeman

  1. Overal in Nederland kan substantiële gezondheidswinst behaald worden door schonere lucht. Waarom is het Schone Lucht Akkoord ook voor uw gemeente (ambtelijk, maar ook voor inwoners en bestuurders) relevant?
  2. Welke inzichten en tools biedt het Schone Lucht Akkoord u als gemeente, ook voor niet-deelnemende partijen.

Pauze, 10 minuten

Hoofdprogramma Houtstook

10:10-11:10 uur, moderator Marije Schouwstra

  1. Presentatie Routewijzer Houtstook en overlast, door Rijkswaterstaat
    Met concreet toepasbare informatie, kennis, en juridische en praktische tips
  2. Bloemlezing van beschikbaar voorlichtingsmateriaal, door MilieuCentraal
    Welk voorlichtingsmateriaal is beschikbaar en waar je kun dit vinden?

Deelsessies

11:10-12:00 uur, kies 1 van de sessies

'Hoe en wat met de aangescherpte WHO-advieswaarden?'

Welke aanvullende maatregelen kunnen we nemen om toe te werken naar de WHO advieswaarden en wat dit betekent voor het Schone Lucht Akkoord? Laat je informeren en denk mee.

'Kennissessie ultrafijnstof'

Wat is er inmiddels bekend over gezondheidsimpact van ultrafijnstof? We praten je bij!

'Help ik heb een melding van houtstookoverlast!'

We gaan in gesprek met gemeenten over hoe zij omgaan met individuele overlastmeldingen (we zoomen in op route 2 uit de Routewijzer Houtstook en overlast). We wisselen ervaringen uit over bijvoorbeeld: hoeveel tijd investeer je in een melding en wat levert het op?

'Omgaan met toenemende houtstook'

Welke instrumenten, maatregelen en aanpakken zijn mogelijk om een toename van houtrook tegen te gaan en hoe ga je om met dilemma's?

'Uitkomsten van houtstookpilots'

Eerste opbrengsten houtstookarme wijken en stookverbod bij stookalert.

Aanmelden

Deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord en andere gemeenten hebben inmiddels een link voor deelname ontvangen. Heb je nog geen link, mail dan naar schoneluchtakkoord@minienw.nl.