Deelnemersbijeenkomst Schone Lucht Akkoord

Datum
Plaats in agenda
Locatie
online
Doelgroep

Medewerkers van de overheden die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend.

Omschrijving

In deze bijeenkomst is aandacht voor de  voortgang van het Schone Lucht Akkoord, de maatregelen die gemeenten en provincies nemen of in voorbereiding hebben en de ontwikkelingen binnen de verschillende themagroepen.

Meer informatie over de bijeenkomst volgt later.