Emissieloos baggeren, kansen en uitdagingen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50, 3312 KW Dordrecht
Doelgroep

De bijeenkomst is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers van baggerprojecten. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

Omschrijving

Kennisbijeenkomst  van het Schone Lucht Akkoord - Themagroep Binnenvaart en Schone Havens, samen met Zero Emissie Dredging Hub, Buyer Group duurzaam baggeren, Vereniging van Waterbouwers en TNO.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is inzicht te bieden in de omvang van de emissies en te behalen milieu- en gezondheidswinst, in de technische mogelijkheden en uitdagingen om emissieloos te baggeren, uitgesplitst naar verschillende wateren, en in de kansen en uitdagingen die dit biedt voor bedrijven en aanbestedende overheden. Daarbij is in het bijzonder de vraag: wat kunnen gemeenten, provincies en waterschappen doen?

Luchtemissies bij baggerwerkzaamheden

Baggerwerkzaamheden zijn een bron van luchtemissies die bijdragen aan stikstofdepositie en zeker nabij gebouwde omgeving ook effect hebben op gezondheid. De sector werkt aan mogelijkheden om baggerprojecten emissieloos uit te voeren. Eerste projecten van waterschappen en gemeenten zijn in uitvoering, en ook Rijkswaterstaat en havenbedrijven werken aan deze ontwikkeling.

Programma

Inleidingen worden verzorgd door:

  • TNO: omvang emissies bij baggeren en technische oplossingen voor emissiereductie. TNO schreef hierover in opdracht van Vereniging van Waterbouwers een rapport.
  • Zero Emission Dredging Hub: aan welke oplossingen werkt de sector, wat heeft zij nodig (waaronder van de overheden) om deze oplossingen te ontwikkelen en toe te passen?
  • Buyer Group duurzaam baggeren: inzet op een gezamenlijke marktvisie en inkoopstrategie om duurzame ambities via aanbestedingen van baggerprojecten te realiseren.

Er worden verschillende casussen van emissieloos baggeren gepresenteerd door opdrachtgevers (waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat) en opdrachtnemers (waterbouwbedrijven zoals Boskalis, Van Oord, Verboon, GMB).

In de afsluitende discussie staat de vraag centraal: hoe kunnen we via aanbestedingen de transitie naar emissieloos baggeren versnellen?

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deelname bij: Tara.vanBussel@Rebelgroup.com deelname is gratis.

Bijzonderheden

De locatie is bereikbaar met bus 166 vanaf Dordrecht Centraal Station (3 minuten).