Healthy air within reach – Benelux conference on health and air

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Benelux-secretariaat Brussel + online (hybride)
Doelgroep

Deelname staat open voor iedereen in de Benelux met interesse in luchtkwaliteit en gezondheid. Bijvoorbeeld van overheden, NGO's en bedrijfsleven. Daarnaast zal ook de Europese Commissie deelnemen. Voor de meeste onderdelen zal er vertolking (Nederlands, Frans en Engels) zijn.

Omschrijving

Het doel van deze conferentie 'Healthy air within reach' is tweeledig:

  • Ten eerste wordt er gekeken naar hoe de beoogde samenwerking tussen de Benelux-landen op het gebied van luchtkwaliteit verder ingevuld kan worden. Onderwerpen die zich hiervoor aandienen zijn onder meer het inrichten van milieuzones, houtstook, mobiele werktuigen, binnenvaart, stallen met een lage uitstoot van ammoniak, informatievoorziening naar het publiek en citizen science.
  • Daarnaast wordt onderzocht op welke punten de Benelux een gezamenlijk standpunt in kan nemen over de herziening van EU-wetgeving, zoals de Richtlijn Luchtkwaliteit.

De conferentie wordt door de Benelux-landen gezamenlijk georganiseerd.

Aanmelden

Meer informatie over aanmelden volgt later via deze website en de nieuwsbrief van het Schone Lucht Akkoord.