Kennisbijeenkomst Emissieloze binnenhavens

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.30 tot uur
Locatie
Stadsschouwburg Utrecht - Lucasbolwerk 24 Utrecht
Omschrijving

In het Schone Lucht Akkoord hebben gemeenten en provincies met binnenhavens afgesproken om plannen op te stellen voor duurzame binnenhavens. Daarin wordt onder meer toegewerkt naar een zero-emissie binnenhaven in 2035.

In de themagroep binnenvaart en havens hebben de deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord samen kennis vergaard over regelgeving en vergunningstrajecten, stimuleringsmaatregelen en financiële ondersteuning, uitrol van walstroom en zero-emissie-technologieën verzameld en vastgelegd in kennisdocumenten en handreikingen. Deze kennis zal tijdens de bijeenkomst worden gedeeld.

Tijdens het plenaire gedeelte en de deelsessies richten we ons op de ontwikkeling van masterplannen voor duurzame havens, schone schepen, en de inzet van schone mobiele werktuigen en vrachtwagens in havens.

Meer informatie

In de Europese projecten MAGPIE (o.a. Havenbedrijf Rotterdam) en PIONEERS (o.a. gemeente Venlo) worden masterplannen ontwikkeld voor duurzame havens. Zijn dit voorbeelden voor verduurzaming van de Nederlandse binnenhavens? Welke mogelijkheden zijn er al om invulling te geven aan het ZE-doel voor 2035? Welke eventuele belemmeringen zijn er voor invoering van deze mogelijkheden?

Er zal aandacht zijn voor:

  • walstroomvoorzieningen bij ligplaatsen voor binnenvaart
  • emissieloos personenvervoer over water
  • waar is emissieloze pleziervaart mogelijk
  • zero emissie mobiele werktuigen en vrachtvervoer

Dit draagt bij aan vermindering van de impact van de havens op de gezondheid van werkenden en omwonenden van de havens.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deelname bij: Tara.vanBussel@Rebelgroup.com. Deelname is kosteloos.