Schone Lucht Kennisdag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Locatie
online
Doelgroep

De bijeenkomst is voor bestuurders, beleidsmakers, deskundigen en andere geïnteresseerden die werken bij de ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord. Ook andere inhoudelijk geïnteresseerden van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstituten zijn van harte welkom om hun kennis te delen en te verrijken.

Omschrijving

Bent u betrokken bij luchtkwaliteit in Nederland? Of gewoon geïnteresseerd? Werkt u aan de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord en heeft u vragen over luchtkwaliteit en gezondheid? Reserveer 4 november in uw agenda voor de eerste Schone Lucht Kennisdag. En meld u direct aan.

KennisdagSLA

Meer informatie

De kennisdag is bedoeld om actuele kennis en inspiratie op te doen. Ook is er veel ruimte voor interactie en netwerken met (on)bekende vakgenoten. U krijgt bovendien volop gelegenheid om mee te denken over de Schone Lucht Akkoord Kennisagenda die wordt opgesteld. De kennisbasis en innovatie verder versterken is een belangrijk onderdeel van het Schone Lucht Akkoord. Op deze Kennisdag leren we ook van elkaar. De opbrengst van deze kennisdag dient als aanzet voor de Landelijke Schone Lucht Kennisagenda met als doel verdere kennisontwikkeling en kennisdeling.

Programma

Ochtenddeel (10:00 – 12:15)

10:00 uur, netwerken: maak in 3 minuten kennis met andere bezoekers en wissel uw digitale visitekaartje uit.

10:10 uur, Opening en welkom door dagvoorzitter Marc van der Steen en een vraaggesprek met Roald Lapperre (Directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

 • Keynote door Bert Brunekreef (Emeritus Hoogleraar milieu-epidemiologie, Universiteit Utrecht).

10:55 uur, pitches vanuit deskundigen, bedrijven, gezondheidsorganisaties en jongeren.

 • Michael Rutgers (Directeur Longfonds)
 • Wil Keesom (Gasunie)
 • Isa van Malenstein en Sarah Welter (Jongerenpanel)
 • Anjo Travaille (over gedrag van consumenten)

11: 25 uur, interactieve verdiepingssessies waarin we de kennisvragen voor de korte maar vooral voor de langere termijn met elkaar delen. Kies 1 van de 4 sessies. Tijdens de bijeenkomst hoort u hoe u naar de sessie van uw keuze kunt gaan.

 1. Luchtverontreiniging emissies en concentraties: Stoffen, bronnen, detailniveau van data, door Ronald Hoogerbrugge en Paul Rijkse
 2. Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging: gezondheidseindpunten, afstand, gevoelige groepen, binnenlucht, door Miriam Gerlofs-Nijland
 3. Participatie en gedrag: Communicatie, citizen science, etc. Hoe betrekken we burgers, bedrijven, bestuurders? Door Amber Woutersen, Martine Ouwersloot en Anjo Travaille
 4. Raakvlak tussen luchtkwaliteit en andere uitdagingen zoals klimaat en stikstof, door Marjolein van Zuilekom

Pauze 12:15-12:45

Middagdeel (12:45 – 14:20)

 • Rob Maas (RIVM), kennis en uitdagingen vanuit wetenschap en internationale ontwikkelingen
 • Discussie met het panel over de belangrijkste aanbevelingen en conclusies uit de verdiepingssessies.
 • Samenvatting en conclusie (Marc van der Steen)
 • Vervolgstappen voor de kennisagenda Schone Lucht Akkoord door Karin Blaauw, projectleider Schone Lucht Akkoord
Aanmelden

Gebruik het aanmeldformulier.