Schone Lucht Kennisdag

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:30 tot
Locatie
online
Doelgroep

De bijeenkomst is voor bestuurders, beleidsmakers, deskundigen en andere geïnteresseerden die werken bij de ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord. Ook andere inhoudelijk geïnteresseerden van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstituten zijn van harte welkom om hun kennis te delen en te verrijken.

Omschrijving

Bent u betrokken bij luchtkwaliteit in Nederland? Of gewoon geïnteresseerd? Werkt u aan de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord en heeft u vragen over luchtkwaliteit en gezondheid? Reserveer dan 4 november in uw agenda voor de eerste Schone Lucht Kennisdag.

Meer informatie

De kennisdag is bedoeld om actuele kennis op te doen. Ook is er veel ruimte voor interactie en netwerken met (on)bekende vakgenoten. U krijgt bovendien volop gelegenheid om mee te denken over de Schone Lucht Akkoord Kennisagenda die komend jaar wordt opgesteld.

Kennisbasis versterken

Het Rijk, alle provincies en een snel gegroeide groep gemeenten werken in het Schone Lucht Akkoord aan maatregelen en pilots om de lucht schoner en gezonder te maken. De kennisbasis en innovatie verder versterken is een belangrijk onderdeel van de aanpak.

Reserveer 4 november in uw agenda

Op 4 november komt alles bij elkaar in een interactieve online bijeenkomst. Het is een actieve bijeenkomst waarin ieders inbreng welkom is. Praat, denk en doe mee.

Programma

Het voorlopige programma:

  • Interactieve Kennissessies gebaseerd op thema’s van het Schone Lucht Akkoord: Lucht en gezondheid, Binnenvaart en havens, Landbouw, Houtstook, Industrie, Mobiliteit, Mobiele werktuigen, Participatie en citizens science en Hoogblootgestelde gebieden en gevoelige groepen.
  • Pitches voor de volgende stap: pitch uw idee; wat mag absoluut niet ontbreken in de kennisagenda, waar liggen grote kansen om het luchtbeleid nog effectiever vorm te geven, welke innovaties zijn daarvoor van belang.
  • Netwerk- en uitwisselingsmogelijkheden. Tijdens de ruime lunchpauze en na afloop kunt u in één van de cafés digitaal netwerken en bijpraten met (on)bekenden. U kunt kennis, ervaringen en visie met andere deelnemers uitwisselen. Zo kunt u uw kennis en netwerk onderhouden of uitbreiden.

Het definitieve programma volgt snel, hou de website in de gaten.

Aanmelden

Binnenkort kunt u zich aanmelden.