Webinar Praktijkvoorbeelden van toezicht op de landbouw: effectief en informatiegestuurd werken

Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 15.00 uur
Locatie
Digitaal
Doelgroep

Toezichthouders op de milieuregels voor veehouderijen

Omschrijving

We praten u bij over de lessen uit het Intensivering Toezicht Veehouderijen (ITV)-project van de provincie Noord-Brabant en het Luchtwassersproject van de provincie Overijssel. We staan stil bij de opgedane kennis en beschikbare tools rondom het verbeteren van de inzichten in de effectiviteit van emissiearme stallen en het toezicht daarop.

Meer informatie

In het webinar bent u in de gelegenheid vragen te stellen en kennis, ervaringen en dilemma's te delen met andere deelnemers van het Schone Lucht Akkoord. Wij hopen u daarom op 1 december online te zien.

Programma

15.00 uur, Welkom en opening

Arnoud van de Pol (omgevingsdienst Brabant Noord)

15.05 uur, Presentatie ITV-project

Paul Verreijt (omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)

Het project Intensivering Toezicht Veehouderijen (ITV) is een project van de provincie Noord-Brabant, 43 gemeenten en 3 omgevingsdiensten. Sinds eind 2017 worden de veehouderijen in de deelnemende gemeenten op uniforme manier geïnspecteerd op alle onderdelen van de Wet Natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met dit project zijn 5994 controles uitgevoerd. Paul Verreijt van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant blikt tijdens het webinar terug op het ITV-Project en bespreekt de belangrijkste lessen.

15.45 uur, Presentatie Luchtwassersproject

Roberd Gerritssen (provincie Overijssel)

In de provincie Overijssel hebben toezichthouders in 2020 en 2021 toezicht gehouden op de werking van luchtwassers via elektronische monitoring. Roberd Gerritssen van de provincie Overijssel reflecteert tijdens het webinar op dit luchtwassersproject van de provincie Overijssel en omgevingsdiensten. Hij zal handige tips en tricks delen over luchtwassers, toezicht en handhaving.

16.25 - 16.30 uur afsluiting

Kunt u helaas niet aansluiten? Het webinar is naderhand op de Schone Lucht Akkoord-samenwerkruimte terug te kijken.

Aanmelden

Deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord hebben een uitnodiging ontvangen. Heeft u nog geen link? Mail dan naar schoneluchtakkoord@minienw.nl