Webinar: Regionaal samenwerken voor schonere lucht

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
online
Doelgroep

Medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en GGDs.

Omschrijving

In dit webinar lichten we toe welke stappen provincies, regio’s en gemeenten kunnen nemen om de samenwerking in hun regio te bevorderen, zonder het wiel opnieuw uit te moeten vinden. We kijken daarbij naar de aanpak die de provincie Noord-Brabant heeft gekozen: Jacqueline Heerkens (provincie Noord-Brabant) licht toe waarom de provincie actief de regionale samenwerking binnen het Schone Lucht Akkoord faciliteert. Eva de Ruiter en Marijke Laarman (Berenschot) geven inzicht over het gevoerde proces en de toegepaste analyse.

De aanpak in Noord-Brabant kan een voorbeeld zijn voor andere provincies, regio’s en gemeenten. Het webinar is ook interessant voor gemeenten, die het Schone Lucht Akkoord nog niet hebben ondertekend. Onder andere door verplichtingen die voortkomen uit de Omgevingswet is het steeds belangrijker om actie te ondernemen voor schonere lucht. En dit kan het beste als overheden de krachten in de regio bundelen. Met dit webinar krijg je nieuwe inspiratie om als provincie- en gemeenteambtenaren de regionale samenwerking te versterken. Meld je daarom vooral aan!

Aanmelden

Als je geen uitnodiging hebt gehad, stuur dan een mail aan schoneluchtakkoord@minienw.nl