Webinar Schoon en Emissieloos Bouwen doe je zo

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.30 tot uur
Locatie
Digitaal (Microsoft Teams)
Doelgroep

Deelnemers van het Schone Lucht Akkoord, uitsluitend voor medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en GGD'en.

Omschrijving

De webinar gaat over: wat deelname aan het SEB inhoudt en wat van gemeenten wordt verwacht. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de SpUk kan worden aangevraagd en welke ondersteuning deelnemers krijgen.

Wees erbij, zodat u alle informatie heeft over deelname aan het SEB. Eind juni is namelijk een tweede mogelijkheid voor gemeenten om het SEB-convenant te ondertekenen.

Kosten

Gratis

Meer informatie

Nederland is op weg naar schoon en emissieloos bouwen. Dit is belangrijk om de stikstofuitstoot te reduceren zodat de woningbouw niet stagneert. En minder uitstoot van stikstof is natuurlijk ook belangrijk voor de luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving. Gemeenten die deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord committeren zich aan maatregelen voor het schoner maken van mobiele werktuigen.

Om dat te bereiken moeten de emissies van bouwmaterieel zoals mobiele werk-, voer- en vaartuigen, substantieel omlaag. Deelname aan het SEB biedt gemeenten de - financiële - mogelijkheid om stapsgewijs toe te werken naar zero-emissie mobiele werktuigen, op bouwplaatsen maar ook daar omheen.  Zo dragen we bij aan de voortgang van bouwprojecten en aan een gezonde leefomgeving. Nu en in de toekomst.

Aanmelden