Webinar SpUk mogelijkheden Houtstook

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.30 tot uur
Doelgroep

Gemeenten die deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord

Omschrijving

22 mei, online.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft van 09:30 tot 11:00 een webinar over de subsidiemogelijkheden voor houtstook via de SpUk regeling. Medewerkers van alle SLA gemeenten kunnen zich via deze pagina aanmelden.

De SpUk-subsidies kunnen worden aangevraagd voor de drie open pilots over particuliere houtstook. Deze pilots worden genoemd in de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Gemeenten kunnen een SpUk-subsidie aanvragen voor deze pilots:

  1. Het voorbereiden, invoeren en handhaven van een stookverbod bij een RIVM stookalert.
  2. Het inzetten van een sloopsubsidie voor het verwijderen van rookkanalen. Kleinere gemeenten mogen hierbij samen optrekken of de omgevingsdienst inschakelen.
  3. Het opstellen en uitvoeren van luchtmetingen voor wat betreft houtstook. Hieronder vallen metingen van (ultra)fijnstof, roet en geur.

Alle gemeenten die het SLA hebben ondertekent mogen zich aanmelden voor deze subsidies. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op de website van de RVO.

Aanmelden