Nog 2,5 miljoen euro SpUk-budget beschikbaar

Gepubliceerd 22 september 2021

Deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord hebben sinds april meer dan 50 aanvragen ingediend om gebruik te maken van de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA). Voor nieuwe aanvragen is nog zo’n 2,5 miljoen euro budget in kas.

Financiële steun voor SLA-deelnemers

De SpUk SLA biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend komen in aanmerking voor deze uitkering. De regeling staat open sinds 1 april en zal sluiten op 1 november van dit jaar.

Ruim vijftig projecten

Een behoorlijk deel van het budget van bijna 13 miljoen euro voor dit jaar is inmiddels aangevraagd: zo’n 10,5 miljoen euro. Een deel hiervan is ook al toegekend. De projecten lopen uiteen van aanleg van walstroom, pilots voor schone en emissieloze bouw tot citizen science, luchtwassers en houtstookmaatregelen. Wilt u weten om wat voor soort projecten het gaat? En inspiratie opdoen voor eigen projecten? Bekijk dan de lijst met toegekende  projecten.

Nieuwe aanvragen uiterlijk 1 november binnen

Voor dit jaar is er nog - beperkt - budget over, ongeveer 2,5 miljoen euro. U kunt dus nog gebruikmaken van de SpUk-regeling 2021. U kunt uw aanvraag nog indienen tot en met 1 november, via de RVO-website.

Nieuwe SpUk in 2022

Het streven is om ook voor volgend jaar een SpUk open te zetten, met nieuw budget. Daarvoor gaan we eerst de huidige regeling evalueren. We horen daarvoor ook graag tips en ervaringen met de huidige SpUK, via schoneluchtakkoord@minienw.nl.