Decentrale uitvoeringsplannen: feedback kan tot en met 11 september

Gepubliceerd 3 september 2020

Gemeentes en provincies kunnen tot en met vrijdag 11 september reageren en feedback aanleveren op het concept-format voor de decentrale uitvoeringsplannen. Suggesties zijn zeer welkom om de formats zo praktisch mogelijk in te richten.

Het definitieve format voor de uitvoeringsplannen zou 28 augustus beschikbaar zijn. In verband met de vakantie is de feedbackperiode verlengd. Het voorstel voor het format vindt u op de besloten samenwerkingsruimte ( inloggen)  Deadline voor uw input is 11 september. Het definitieve format komt zo spoedig mogelijk beschikbaar. Aanleveren kan via mailadres Tim.vanwalen@rebelgroup.com.

De deadline voor de concept-uitvoeringsplannen is vrijdag 23 oktober

De planning is dat voor 01-01-2021 de definitieve decentrale uitvoeringsplannen gereed zijn. Dit kan door  te mailen naar: schoneluchtakkoord@minienw.nl

SpUk-SLA

Gemeenten kunnen voor de uitvoering van het SLA een beroep gaan doen op een specifieke uitkeringsregeling (SPUK). Die is nu in de maak bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Door aan te geven voor welke projecten u de specifieke uitkeringsregeling wilt gaan gebruiken, kan het ministerie de regeling op de lokale praktijk toespitsen. Lever dus ook vooral input voor de SPUK.

De deadline hiervoor was 25 augustus, maar door de vakantieperiode zijn er weinig reacties binnengekomen. Heeft u nog niet gereageerd? Dan vragen we u uiterlijk 11 september uw reactie te sturen naar schoneluchtakkoord@minienw.nl.

U kunt de planning nazien in de eerder vertoonde PowerPoint: (let wel op de gewijzigde deadlines)
Lees meer over de uitvraag van de SPUK >>