Nog geld beschikbaar in Specifieke Uitkering (SpUk)

Gepubliceerd 14 september 2022

In Binnenlands Bestuur is een artikel verschenen over de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord. 'Bijna helft specifieke uitkering Schone Lucht (nog) onbenut.'

'Tekort aan mensen en middelen maakt dat gemeenten niet massaal intekenen op de specifieke uitkering voor verbetering van de luchtkwaliteit.'