Gemeente Hengelo sluit aan bij SLA

Gepubliceerd 8 april 2021

Gemeente Hengelo heeft zich 1 april aangemeld als ondertekenaar van het Schone Lucht Akkoord. Daarmee komt het aantal ondertekenaars op 89.

De lucht in Hengelo is relatief schoon. Zonder aanvullende lokale maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zal Hengelo in 2030 zeer waarschijnlijk overal voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Op veel plekken in Hengelo lukt dat zelfs nu al voor stikstofdioxide en grof fijnstof.

Toch kan de luchtkwaliteit van Hengelo nog verbeteren. Een deel van de vervuiling is afkomstig van lokale factoren zoals verkeer. Wethouder Claudio Bruggink: “Hengelo is er nog niet. Want het gaat niet alleen om de WHO-normen halen, het SLA draait om gezondheidswinst boeken. En daar liggen in Hengelo ook uitdagingen. Op verschillende gebieden gaan wij maatregelen treffen om de luchtkwaliteit in Hengelo te verbeteren. Met een gezondere bevolking voor ogen gaan we dan ook een plan van aanpak maken voor een betere luchtkwaliteit in Hengelo.

Gezamenlijkheid belangrijk

De achtergrondconcentratie, de deken van luchtverontreiniging die over Nederland ligt, draagt in Hengelo veel sterker bij aan de luchtverontreiniging dan de lokale bronnen. De gezamenlijke aanpak is een belangrijke reden om het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen.

Bij het besluit om het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen gaf wethouder Bruggink al aan het belangrijk te vinden dat Hengelo zich verbindt aan andere gemeenten en provincies. “Samenwerking levert gezondheidswinst op. Hoe meer partijen deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord en daardoor maatregelen treffen, hoe beter. Door de krachten te bundelen zorgen we samen met het Rijk voor een schonere lucht in heel Nederland. Daarmee kunnen we ook in Hengelo meer gezondheidswinst boeken dan wanneer we alleen de lokale bronnen aanpakken.”