Groot deel uitvoeringsplannen klaar

Gepubliceerd 16 maart 2021

Van de 46 partijen die het Schone Lucht Akkoord (SLA) in januari 2020 ondertekenden had een groot deel volgens planning op 1 maart 2021 hun decentrale uitvoeringsplan ingeleverd.

“Ik ben blij dat zoveel decentrale uitvoeringsplannen van gemeentes en provincies af zijn. Ze zijn nodig voor de doorrekening, om te zien of we de doelen uit het Schone Lucht Akkoord halen”, zegt SLA-projectleider Karin Blaauw. En - zeker zo belangrijk - de plannen laten zien welke activiteiten de deelnemers ondernemen om de lucht schoner en gezonder te maken. Dit is een belangrijke eerste stap, jaarlijks kunnen de deelnemers hun plannen herijken en bijvoorbeeld maatregelen toevoegen.”

Kennisdeling

Blaauw: “De plannen dragen ook bij aan kennisdeling en samenwerking binnen het Schone Lucht Akkoord. Ze laten immers zien welke andere gemeenten en/of provincies aan dezelfde maatregelen werken en wie de maatregel al eerder heeft ingevoerd. Dat maakt het makkelijker om de kennis en ervaring van anderen te benutten en hiermee tijd en geld te besparen.”

Ook de gezamenlijke uitvoeringsagenda is klaar. Deze wordt waarschijnlijk volgende week aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Nodig voor SpUk

Gemeentes en provincies presenteren in de uitvoeringsplannen de maatregelen om gezondheidswinst te halen. Met hun uitvoeringsplan kunnen ze ook de financiering uit de SpUk SLA gebruiken. Het hebben van zo’n plan is een voorwaarde.

Meer plannen

Partijen die later zijn aangehaakt bij het Schone Lucht Akkoord hebben langer de tijd om hun uitvoeringsplan te formuleren. Zij kunnen ook volgend jaar hun plan inleveren. Als zij hun plan snel afronden, kunnen ze ook de SpUk SLA gebruiken.