Impressie stakeholdersbijeenkomst 19 november

Gepubliceerd 27 november 2020

‘Hoe zit je in de wedstrijd ?’ zo trapte Marc van der Steen af en hier werd overwegend positief op gereageerd, de 124 deelnemers hadden veel zin om aan de slag te gaan.

De bijeenkomsten zijn bedoeld om de voortgang te laten zien en hoe we varen met de uitvoering van alle afspaken. Er werd ingegaan op de SPUK (Specifieke Uitkering) en de concepten van de lokale uitvoeringsplannen. Na een plenair gedeelte volgden de thema’s industrie, participatie, mobiele werktuigen en mobiliteit besproken.

Het plenaire gedeelte werd geopend Karin Blaauw: ”Op 1 november hebben zo’n 40 partijen hun concept uitvoeringsplan ingediend. En dat is een mooie start.” Hiernaast is extra geld beschikbaar gekomen voor de stikstofaanpak, ligt er een conceptregeling voor de SPUK en de Uitvoeringsagenda vordert gestaag”, aldus Blaauw.

Concept uitvoeringsplannen

Van alle ingediende concept uitvoeringsplannen is 25% van de regelingen in uitvoering of al af. 25% van de maatregelen kan nog niet worden uitgevoerd. Er zijn binnen de uit te voeren maatregelen verschillen tussen de thema’s, maar ook tussen de organisaties. De thema’s binnenvaart en landbouw zijn het minst van toepassing op SLA-deelnemers.

En nu verder…..

Er staat flink wat op de planning: De stuurgroep overlegt op 10 decemberover o.m. de Uitvoeringsagenda en het Schone Lucht JaarCongres op 13 januari, precies een jaar na de ondertekening van het SLA, waar Rotterdam optreedt als gastheer. Op 17 en 18 februari vindt de Clean Air Dialogue plaats De deadline voor het inleveren van de definitieve uitvoeringsplannen is1 maart 2021. Na de zomer worden de resultaten van de SLA doelen en effecten gepresenteerd. Vanaf 2022 wordt jaarlijks de voortgang van maatregelen en pilots gemonitord en tweejaarlijks het doorrekenen van de gezondheidsindicatoren.