Peel en Maas sluit aan bij het Schone Lucht Akkoord

Gepubliceerd 22 juni 2021

Gemeente Peel en Maas heeft onlangs het Schone Lucht Akkoord ondertekend. De gemeente werkt al aan verbetering van de luchtkwaliteit. “De aansluiting is een extra stimulans", zegt Bram Thijssen, beleidsmedewerker Omgevingsontwikkeling bij de gemeente.

"Het aansluiten van onze gemeente bij het Schone Lucht Akkoord vergemakkelijkt samenwerking met anderen en geeft ons meer toegang tot kennis en expertise", aldus Thijssen.

Voor terreinen die in Peel en Maas een belangrijke rol spelen bij schone lucht, zoals landbouw en mobiliteit, hoeft er weinig op de schop. De gemeente kan in het decentrale uitvoeringsplan voor het SLA voortbouwen op bestaand beleid. Rob Wanten, wethouder fysieke leefomgeving. “Op verschillende vlakken zijn we al aan de slag en zetten we stappen om de omgeving gezonder te maken.”

Deelauto’s

Bram Thijssen: “De gemeente zet bijvoorbeeld in op schone mobiliteit en minder uitstoot van mobiele werktuigen bij de eigen diensten. Bij vervanging van alles met een motor kijken we of het schoner of elektrisch kan, van het wagenpark van onze inzameldiensten tot heggenscharen voor ons groen onderhoud.”

Samen met andere gemeenten werkt Peel en Maas samen in Trendsportal aan duurzame mobiliteit. Rob Wanten: “We maken elektrisch rijden makkelijker, zorgen voor laadpalen en we zorgen voor goede fietsvoorzieningen.” Nieuw is het project duurzaam deelvervoer waarbij de acht gemeenten hun dienstreizen afleggen met duurzaam deelvervoer (elektrische auto’s en fietsen en OV). De voertuigen komen later ook beschikbaar voor inwoners en bedrijven.

Win-winregeling

Intensieve veehouderij, met de bijbehorende uitstoot van fijnstof en ammoniak, is in deze plattelandsgemeente volop aanwezig, maar ook sterk in beweging. “Veel intensieve veehouderijen denken na over het toekomstperspectief van hun bedrijf en gaan daarover ook met ons in gesprek. We zoeken samen met ondernemers naar wat past. Dat kan omschakeling naar maatschappelijke activiteiten zijn, maar sanering is in veel gevallen ook een serieuze optie,” vertelt Wanten. De gemeente speelt met de ‘win-win-regeling’ in op deze ontwikkeling. Met deze regeling kunnen varkens- of pluimveebedrijven vlak bij woonkernen toestemming krijgen om een extra woning te bouwen als ze hun bedrijf saneren. De gemeente doet daarnaast actief mee aan de landelijke stoppersregeling voor varkenshouderijen.

Kennis delen

Het college ziet in het Schone Lucht Akkoord vooral de meerwaarde van kennis en expertise delen en samenwerkingsmogelijkheden. Rob Wanten: “De luchtkwaliteit stopt niet bij onze gemeentegrens. We werken bijvoorbeeld regionaal samen rond het project Grenzeloos Meten, waarin inwoners en ondernemers samen stappen zetten om de omgeving gezonder te maken en tegelijkertijd meer begrip te krijgen voor elkaars situatie.”