Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord beschikbaar per 1 april 2023

Gepubliceerd 24 januari 2023

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend, komen in aanmerking voor deze uitkering.

De 3e tranche van SpUk SLA is open van 1 april 2023 09:00 uur tot 29 september 2023 17:00 uur. De nieuwe regeling zal medio februari 2023 worden gepubliceerd.

Op de website van RVO staat informatie over de SpUk SLA zoals deze in 2022 is uitgevoerd. De regeling van 2023 zal vergelijkbaar zijn.

Voor inspiratie kunt u zien welke projecten in 2022 zijn gefinancierd.