Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord geopend per 1 april 2022

Gepubliceerd 1 april 2022

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst.  Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend komen in aanmerking voor deze uitkering.

De tweede tranche van SpUk SLA is open van 1 april 2022 09:00 uur tot 1 oktober 2022 17:00 uur. Lees meer op de website van RVO.