Staatssecretaris verwelkomt nieuwe ondertekenaars Schone Lucht Akkoord

Gepubliceerd 8 juli 2020

Nog eens 12 gemeenten en de provincie Groningen committeerden zich 8 juli officieel aan de doelen van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Daarmee staat de teller nu op 59 ondertekenaars die zich inzetten voor schonere lucht.

Het doel is om in 2030 50% gezondheidswinst te hebben gerealiseerd door schonere lucht.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven verwelkomt de nieuwe ondertekenaars: “Schone lucht is van levensbelang. Hoe meer gemeenten en provincies zich aansluiten hoe beter, en hoe sneller we de gezondheidswinst realiseren. De deur van het Schone Lucht Akkoord staat daarom wijd open. Dus bij deze de oproep aan al die gemeenten die hun handtekeningen nog niet hebben gezet: doe dat alsnog!”

De gemeenten Leidschendam Voorburg en gemeente Rijswijk hebben al laten weten waarom zij zich hebben aangesloten bij het akkoord.Wethouder Armand van de Laar van gemeente Rijswijk, die milieu in zijn portefeuille heeft, onderschrijft de doelen van het Schone Lucht Akkoord. “We moeten samen aan de slag om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Wij zullen als gemeente ons inspannen om de luchtkwaliteit in Rijswijk te verbeteren. Maar veel maatregelen moeten op nationaal niveau genomen worden en daar hebben wij geen invloed op. Denk bijvoorbeeld aan de A4, de landbouw en de scheepvaart.”

Ook Leidschendam-Voorburg heeft zich aangesloten bij het akkoord. Wethouder Astrid van Eekelen zegt hierover:  
“Luchtvervuiling houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Dus schone lucht krijg je als gemeente alleen niet voor elkaar. Daarom is brede samenwerking via het Schone Lucht Akkoord essentieel."


Woensdag 8 juli vond het bestuurlijke overleg plaats waar de nieuwe partijen officieel toetreden. Staatssecretaris van Veldhoven geeft aan dat er een aantal gemeenten zijn die met de besluitvorming bezig zijn en zich nog zullen melden. “Ik snap heel goed dat er gemeenten zijn die in hun besluitvorming scherp willen hebben waar ze zich precies aan committeren. Gemeenten en provincies bepalen grotendeels zelf met welke extra maatregelen ze de doelen gaan halen. Er is kennis, ondersteuning en budget voor maatwerk en pilots. Vrijblijvend is het Schone Lucht Akkoord niet. De gezondheidswinst moet worden gehaald. En daar zit ook alle energie: die gezondheidswinst vinden we met z’n allen even belangrijk.”

In het Schone Lucht Akkoord inventarisaren het Rijk, provincies en gemeenten acties en  maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren, met het doel gezondheidswinst door schonere lucht voor alle Nederlanders te realiseren. Ook is er specifieke aandacht voor de groepen ‘hoogblootgestelden’ en de ‘hooggevoeligen’, mensen met luchtwegaandoeningen. Kennis en expertise wordt gedeeld samen met onder meer het RIVM, TNO, GGD’s en het Longfonds.