Stakeholdersbijeenkomst toont volop energie

Gepubliceerd 3 september 2020

De derde stakeholdersbijeenkomst voor alle deelnemers, op 16 juli 2020, trok ondanks de vakantie ruim 80 digitale deelnemers. Projectleider Karin Blaauw constateert: “De samenwerking tussen de ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord krijgt vorm. Er zit volop energie. Nu is het tijd om dit om te zetten in concrete acties.”

Presentaties vanuit verschillende themagroepen, een eerste opzet voor de decentrale uitvoeringsplannen, best practices; de stakeholdersbijeenkomst op 16 juli stond bol van de informatie. “Doel was iedereen weer een goed totaalbeeld te geven van de vorderingen binnen het Schone Lucht Akkoord. Dat is een belangrijke waarde van deze bijeenkomst. En wat ook goed werkt: voorbeelden. Oplossingen en analyses delen, zoals nu door de provincie Groningen en gemeente Utrecht, bleek ook hier weer heel waardevol”, stelt projectleider Karin Blaauw vast. Een verslag en de volledige opname van deze virtuele ontmoeting kunt u vinden in de Samenwerkingsruimte voor het SLA.

Feedback gevraagd op decentrale uitvoeringsplannen

Een belangrijk punt tijdens de stakeholdersbijeenkomst was het format voor de uitvoeringsplannen. In december staat de presentatie van zowel de gezamenlijke uitvoeringsagenda als de decentrale uitvoeringsplannen van gemeenten en provincies gepland.

“In het SLA staan 30 lokale maatregelen en 40 die het Rijk moet uitvoeren. Die maatregelen gelden voor iedereen. Daarnaast is maatwerk belangrijk. Veel gemeenten en provincies nemen aanvullende maatregelen. Doel van de uitvoeringsplannen is om de afspraken te vertalen in maatregelen die concreet en meetbaar zijn en om een overzicht te krijgen van de aanvullende maatregelen”, zegt Blaauw.

Het ministerie van I en W ontwikkelt een format voor de uitvoeringsplannen. Daarbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij de lijst die partijen vorig jaar hebben gebruikt voor de indicatieve doorrekening met de gezondheidsindicator. Dit vergemakkelijkt de opzet en de monitoring van de plannen. “Er zijn maar weinig gemeentes en provincies die van nul af beginnen. Voor kleine gemeenten kan de monitoring eenvoudiger zijn dan voor grote. Het moet behapbaar blijven. We willen dat dit format aansluit bij waar jullie mee bezig zijn. Lever daarom vooral feedback aan waarmee wij dit format zo praktisch mogelijk maken”, luidt Blaauws oproep. Reageren kan nog tot 11 september.

Sommige gemeentes hebben al een uitgebreid luchtplan. Zo heeft de gemeente Nijmegen recent een nieuw programma gepubliceerd voor gezondere lucht, met 30 nieuwe maatregelen.

“We willen dat de regelingen van het Rijk aansluiten bij de projecten van gemeenten en provincies”

Financieringsregeling in de maak

Gemeenten en provincies kunnen voor de uitvoering van het SLA een beroep doen op een specifieke uitkeringsregeling (SPUK). Doel is om de uitvoering van het SLA te ondersteunen, om kosteneffectieve maatregelen mogelijk te maken en om innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld de pilots, mogelijk te maken.  Deze regeling is in de maak. Het ministerie publiceert deze naar verwachting begin 2021. “Ook de SPUK willen we toespitsen op de behoeftes van de deelnemers aan het akkoord. Laat daarom  vooral aan ons weten voor welk type projecten je die regeling wilt gebruiken en of je opmerkingen of vragen hebt bij de opzet van de regeling die we eerder stuurden”, roept Blaauw op.
Lees meer over de uitvraag van de SPUK >>

Samen met klimaat en natuur

Stakeholders hebben behoefte aan synergie met andere beleidsterreinen zoals het klimaat- en het stikstofbeleid, bleek deze zomer. “We vinden het belangrijk om in de aanpak verschillende beleidsdoelen zo goed mogelijk te combineren. Met de Themagroep Mobiele Werktuigen zetten we bijvoorbeeld stappen om een gezamenlijke routekaart te ontwikkelen voor gezondheid, klimaat en natuur”, vertelt Blaauw.

Het effect van lokale maatregelen op de luchtkwaliteit willen bestuurders kunnen tonen”

Lokaal effect meten

“Bij bestuurders is de behoefte groot aan een instrument om de effectiviteit van maatregelen zichtbaar te maken, merkten we. Voor alle maatregelen samen berekent de gezondheidsindicator de gezondheidswinst. . Maar gemeentelijke en provinciale bestuurders willen ook het effect van lokale maatregelen zien. Hiervoor kan de GGD-tool een bijdrage leveren”, zegt Blaauw. “Daarnaast bekijken we samen met het RIVM welke aanvullende mogelijkheden er zijn.”

Al met al liet de stakeholdersbijeenkomst duidelijk zien met hoeveel energie iedereen aan de slag is, dat de invulling van het akkoord groeit en een steeds bredere basis krijgt.