Terugblik op twee bijeenkomsten

Gepubliceerd 28 september 2020

Bij het opstellen van het SLA was regionale samenwerking een belangrijke drijvende kracht. En ook voor de uitvoering van het SLA zien partijen hier een belangrijke meerwaarde. Dat bleek tijdens de SLA-bijeenkomst hierover op 17 september 2020.

Verschillende provincies en regio’s werken al actief samen aan plannen en maatregelen voor schone lucht. Tijdens de bijeenkomst werden ervaringen en voorbeelden gedeeld. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld hetluchtkwaliteitsplan van de gemeente Alblasserdam, dat met steun van provincie Zuid-Holland is opgesteld. Andere voorbeelden zijn de gezamenlijke aanpak in het IJmond-gebied, de samenwerking op landbouw in de Foodvalley rond Wageningen en in Noord-Brabant, het uitvoeringsprogramma gezonde luchtwaaraan provincie Utrecht met verschillende gemeenten samenwerken, en het uitvoeringsplan schone lucht Nijmegen.

“De wens om die regionale samenwerking te versterken, bleek groot. Er zijn verschillende opties om de regionale samenwerking thematisch te ondersteunen. Capaciteitsgebrek lijkt een belangrijke reden waarom regionale samenwerking moeizaam van de grond komt”, zegt Marc van der Steen, van Rebelgroup, de organisatie die de bijeenkomst op 17 september modereerde. “Omgevingsdiensten kunnen mogelijk een belangrijke rol in spelen in de oplossing maar dat verdient zeker nog nadere uitwerking,”

Inhaalbijeenkomst decentrale uitvoeringsplannen

Ook de inhaalbijeenkomst over het Schone Lucht Akkoord op 3 september verloopt geanimeerd. Gemeenten en provincies hebben veel vragen over de invulling van de decentrale uitvoeringsplannen (DUP). Ook werd geconstateerd dat de planning voor gemeenten die recent het akkoord hebben ondertekend niet altijd haalbaar is.

De digitale meeting was een herhaling van de bijeenkomst van 16 juli, om de mensen die toen op vakantie waren en nieuwe toetreders de gelegenheid te geven zich bij te laten praten over het Schone Lucht Akkoord.

Van der Steen: “In juli deden er al tachtig mensen mee en nu weer meer dan dertig. Dus de informatiebehoefte is groot. Tijdens de bijeenkomst is het conceptformat besproken voor de decentrale uitvoeringsplannen. Op basis van de input van gemeenten en provincies past het ministerie van IenW dit nu aan. In de Samenwerkingsruimte van het SLA vindt u de complete presentatie van 16 juli, die op 3 september grotendeels herhaald werd.