Webinar decentrale uitvoeringsplannen

Gepubliceerd 23 januari 2023

Uitvoeringsplannen zijn van belang om de voortgang van het SLA blijvend te monitoren, en worden gebruikt voor de doorrekening van de gezondheidswinst van het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Op 12 januari vond een goed bezocht webinar plaats over decentrale uitvoeringsplannen, zo'n 100 deelnemers deden actief mee. Barbara van Gulick (Rijkswaterstaat), Wim Hage (provincie Zeeland) en Joyce van Geenen (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant) gaven presentaties over het invullen van de uitvoeringsplannen.

Uitvoeringsplannen inleveren voor 1 maart

De uitvoeringsplannen zijn van belang om de voortgang van het SLA blijvend te monitoren, en worden gebruikt voor de doorrekening van de gezondheidswinst van het SLA. Ook worden de uitvoeringsplannen gebruikt om het dashboard in te vullen, zo kunnen overheden van elkaar leren hoe maatregelen worden opgepakt. De deadline voor het invullen van de uitvoeringsplannen is 1 maart 2023. Gebruik daarvoor het format 2023. Het format en de handleiding voor het invullen zijn te vinden op de pagina hulpmiddelen voor monitoring.

Graag het ingevulde bestand sturen aan: samenwerken.schoneluchtakkoord@rws.nl .