Wethouder Astrid van Eekelen (Leidschendam-Voorburg): ‘Alleen samen krijgen we de lucht gezond’

Gepubliceerd 5 oktober 2020

Op 8 juli is ook de gemeente Leidschendam-Voorburg toegetreden tot het Schone Lucht Akkoord. Wethouder Astrid van Eekelen heeft namens de gemeente haar handtekening gezet onder het Akkoord.

Leidschendam-Voorburg

Is een groene woon-werkstad met bijna 75.000 inwoners aan de rand van het Groene Hart en onderdeel van de stedelijke agglomeratie Den Haag - Leiden. Duurzaamheid en milieu zijn belangrijke onderwerpen in de portefeuille van wethouder Van Eekelen.

Hoe is de huidige situatie voor wat betreft de luchtkwaliteit in Leidschendam-Voorburg?

‘De luchtkwaliteit in onze gemeente voldoet aan alle normen en daar zijn we blij mee. Omdat we in verstedelijkt gebied liggen en vlakbij snelwegen met veel doorgaand verkeer, willen we toch kijken waar de luchtkwaliteit nog verder kunnen verbeteren. Dat maakt het wonen in Leidschendam-Voorburg nog prettiger. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd naar het effect van de 100 km-maatregel op snelwegen die het kabinet vanwege het stikstofprobleem heeft genomen en verwacht dat de uitstoot van fijnstof hierdoor vermindert.  Ook andere bronnen van fijnstof zoals houtstook en mobiele werktuigen vragen onze aandacht’.

Wat zijn de uitdagingen en ambities van Leidschendam-Voorburg voor de komende periode?

Onze ambities op het gebied van Energietransitie, gezonde lucht, natuur én woningbouw kunnen en moeten hand in hand gaan. Het mooie is dat energiebesparing en duurzame energievoorziening niet alleen CO2-reductie oplevert maar ook minder fijnstof en stikstof. En daarmee slaan we dus niet twee maar vier vliegen in één klap! Het vraagt van ons allemaal wel een omschakeling  in denken en vooral doen. Het is de uitdaging iedereen daarbij mee te krijgen. Daarom werken we bijvoorbeeld aan een slim gefaseerde aanpak voor gasvrije wijken, waarbij we rekening houden met de verschillen in mogelijkheden per wijk.

Ook kijken hoe we hoe we als gemeente zelf het goede voorbeeld kunnen geven bij onze aanbestedingen, bij civiele werken en bij ons wagenpark. Mijn ambitie daarbij is om zo veel als mogelijk te stoppen met fossiele brandstoffen. Voor ons eigen wagenpark schakelen we waar het kan over op elektrisch. Financieel gezien nog wel een opgave en die is alleen maar groter geworden door de coronacrisis.

Wat verwacht u met de deelname aan het Schone Lucht Akkoord vooral te bereiken en wat kunt u de mede-ondertekenaars bieden?

‘Ik verwacht dat alle deelnemers van elkaar kunnen leren en dat we beseffen dat we elkaar nodig hebben. Omdat luchtvervuiling niet stopt bij de gemeentegrenzen moeten alle overheden en sectoren de handen ineen slaan en vooral niet ieder voor zich het wiel gaan uitvinden. We moeten zelf het goede voorbeeld geven zodat we bedrijven en inwoners kunnen bewegen duurzamer te denken en te doen. Ik verwacht dat we binnen het Akkoord ook afspraken kunnen maken over cofinanciering van onze ambities. Ik wil gaan voor gezonde lucht, CO2-neutraal, gezonde natuur én woningbouw.

Heeft u wellicht nog een laatste oproep aan uw collega’s in het land?

Ik zou zeggen: sluit je aan, want alleen samen en door het slim verbinden van thema’s krijgen we de lucht gezonder.