Schonere schepen voor waterbus tussen Rotterdam en Drechtsteden

Gepubliceerd 20 januari 2022

Blue Amigo is sinds begin 2022 de nieuwe exploitant van de Waterbus tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Volgens Marcel Scheerders, namens opdrachtgever provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor de aanbesteding en implementatie van de nieuwe overeenkomst voor de Waterbus, gaat het bedrijf binnen afzienbare tijd over naar zero-emissie schepen. Schonere dieselschepen, die begin januari te water gingen, en hybride schepen, die tijdelijk op diesel varen, vormen een tussenfase.

‘De definitieve vloot zal in de loop van dit jaar instromen’, verzekert Scheerders. ‘Het gaat in totaal om 9 schepen. Daarvan zijn er 3 elektrisch, en dus direct zero-emissie.’ Die varen op de verbinding Zwijndrecht-Dordrecht-Papendrecht. Tussen Rotterdam en Dordrecht en Rotterdam en Kinderdijk gaat het bedrijf varen met hybride schepen. ‘Het gaat om 6 stuks, hagelnieuw, die in de loop van dit jaar worden ingezet op die trajecten.’ Deze schepen hebben een dieselaggregaat, maar kunnen op termijn worden omgebouwd tot volledig elektrisch.

Nieuwe waterbus
Nieuwe, schonere dieselschepen verzorgen sinds januari het openbaar vervoer tussen Rotterdam en de Drechtsteden.

Tijdelijke oplossing

Onder meer vanwege corona zijn die 6 nieuwe hybride schepen nog niet klaar voor de vaart. Ter overbrugging heeft Blue Amigo besloten 3 andere nieuwe schepen te laten bouwen. Dit zijn weliswaar dieselschepen van een meer conventioneler type dan de hybride schepen, maar met moderne, minder vervuilende dieselmotoren. Ze varen op schonere hvo-diesel. ‘Het gaat om een tijdelijke oplossing’, legt Scheerders uit. ‘Op basis van een overnameverplichting zijn 4 bestaande schepen van de vorige exploitant Aquabus overgegaan naar Blue Amigo. Maar ze hadden meer schepen nodig. Die zijn er nu tijdelijk gekomen met deze 3 nieuwe dieselschepen. Blue Amigo vaart met dit type al in Antwerpen. Vandaar dat ze ook snel gemaakt konden worden. Deze 3 schepen kunnen, als straks de 6 hybride schepen klaar zijn, weer elders worden ingezet door de exploitant.’

Duurzamere diesel

‘De 6 nieuwe hybride schepen, die momenteel worden gebouwd bij Damen in Antalya, zijn geavanceerder dan de bestaande, ze zijn bijvoorbeeld wendbaarder. Alle lessen die geleerd zijn met de bestaande generatie schepen, bijvoorbeeld voor betere circulatie van fietsen aan dek, zijn erin verwerkt. Ze hebben een capaciteit van 130 personen. Op de nieuwe exemplaren is veel aandacht voor duurzaamheid, bijvoorbeeld met oplaadpunten voor elektrische fietsen.’ Voorlopig varen ook deze schepen op schonere hvo-diesel, maar ze krijgen op termijn elektrische aandrijving.

‘Over 8 jaar willen we 100% duurzaam en zero-emissie echt behaald hebben. Of dat allemaal met een batterij wordt bereikt of te zijner tijd met waterstof is, dat is nu nog niet bekend.’

Zowel Rotterdam als de afzonderlijke Drechtsteden ondertekenden het Schone Lucht Akkoord, alleen Molenlanden – waar halte Kinderdijk toe behoort – zette nog geen handtekening onder het akkoord.


Marcel Scheerders

Marcel Scheerders, provincie Zuid-Holland: ‘Schonere dieselschepen en hybride schepen zijn een tussenfase op weg naar zero-emissie.’