Drieslag houtstook: Sarina, Marjolein en Marloes

Gepubliceerd 8 april 2021

Sarina Riemens en Marjolein Schipper zijn samen thematrekkers van de themagroep Houtstook. Deze themagroep werkt binnen het SLA aan maatregelen voor houtstook van particuliere huishoudens.

Nieuw gezicht: Sarina Riemens

Marjolein Schipper en Marloes Jongeneel, van Rijkswaterstaat Leefomgeving (RWS), zijn al jaren actief op het dossier houtstook. Sarina Riemens werkt sinds dit jaar bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is projectleider.

Het nieuwe gezicht bij de themagroep houtstook is Sarina Riemens. Zij maakte per 1 januari 2021 de overstap van Provincie Zeeland naar het cluster Lucht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In Zeeland hield zij zich onder meer bezig met scheepvaart en burgerparticipatie van het Schone Lucht Akkoord. Als beleidsmedewerker luchtkwaliteit is ze nu bij het ministerie aan de slag met het thema houtstook.

Themagroep Houtstook

Sarina Riemens en Marjolein Schipper zijn samen thematrekkers van de themagroep Houtstook. Sarina: “We hebben in februari de eerste themabijeenkomst van dit jaar gehouden. De themagroep is de plek voor deelnemende SLA gemeenten, provincies en Rijk om ervaringen en kennis uit te wisselen. We nodigen naast SLA gemeenten en provincies ook GGD’s en Omgevingsdiensten van de SLA-deelnemers uit om zich aan te sluiten bij de themagroep. In april organiseren we een volgende themabijeenkomst.” “We nodigen andere gemeenten van harte uit om ook bij de pilot aan te sluiten, om meer opties te verkennen”.

Meedoen met pilot houtstook

In januari 2021 is de pilot Houtstook gestart. In deze pilot verkennen het Rijk en de gemeenten Utrecht, Helmond en Nijmegen de mogelijkheden om het gebruik en de uitstoot van houtkachels te verminderen. Marjolein: “We nodigen andere gemeenten van harte uit om ook bij de pilot aan te sluiten, om meer opties te verkennen.”

Meer weten over de bijeenkomsten van de themagroep houtstook? Kijk dan op de samenwerkingsruimte en meld je aan.

Stookwijzer en Stookalert

Marjolein Schipper werkt als senior adviseur Lucht bij RWS/Kenniscentrum InfoMil. Zij is sinds vijf jaar betrokken bij het dossier Houtstook. Eerst bij een omgevingsdienst, later vanuit RWS, allebei uitvoeringsorganisaties. Marjolein: “Samen met gemeenten en provincies kunnen we stappen zetten om de overlast van houtstook te verminderen. Afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de Uitvoeringsagenda.”

Ze vervolgt: “We hebben nu gelukkig instrumenten waardoor gemeenten eenvoudiger kunnen communiceren over de effecten van houtstook. Op dit moment wordt de evaluatie van het beschikbare voorlichtingsmateriaal uitgevoerd. Gemeenten die nog niet zijn aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord, kunnen natuurlijk ook de teksten, infographics en filmpjes gebruiken. De Stookwijzer geeft aan of het verantwoord is om hout te stoken, op basis van actuele gegevens. Provincies en gemeenten communiceren ook over het Stookalert, een waarschuwing per provincie om niet te stoken als de weersomstandigheden ervoor zorgen dat rook lang blijft hangen. Het RIVM geeft dit alert af. Aanmelden voor het Stookalert kan heel simpel.”

Meer regie met Omgevingswet

Marloes Jongeneel werkt als collega van Marjolein bij Rijkswaterstaat aan het thema houtstook. Zo’n twintig jaar geleden maakte ze al kennis met de impact van houtrookoverlast, toen ze bij een GGD werkte. Tegenwoordig beantwoordt ze namens de rijksoverheid vragen van burgers over houtstook. Daarnaast zorgt zij voor actuele informatie op de websites van Kenniscentrum InfoMil (huidige regels) en het InformatiePunt Leefomgeving (situatie onder de Omgevingswet).

Dit InformatiePunt bundelt veel kennis over de fysieke leefomgeving en de Omgevingswet. Marloes vertelt:  “Met de Omgevingswet krijgen decentrale overheden meer regie over de leefomgeving. Ook voor houtstook kunnen gemeenten dan eenvoudiger zelf beleid en regels maken. Zo kunnen ze in het omgevingsplan lokale regels vastleggen voor het gebruik van bijvoorbeeld open haarden, houtkachels en vuurkorven. We leggen dit verder uit op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. Decentrale overheden kunnen hun vragen hierover ook stellen via de helpdesk van het InformatiePunt; grote kans dat ik degene ben die de vraag dan zal (proberen te) beantwoorden.”

Meer informatie over Omgevingswet en houtstook

In mei 2021 organiseren Marloes, Sarina en Marjolein een inhoudelijke sessie Omgevingswet en Houtstook voor de SLA-deelnemers. Aanmelden hiervoor kan via de samenwerkingsruimte.