Routewijzer houtstook en overlast wordt gemaakt met werksessies

Gepubliceerd 1 november 2021

Stookoverlast is een lokaal probleem waar gemeenten zelf op kunnen handhaven. Maar de gemeente stuit vaak op problemen. De emoties van burgers kunnen hoog oplopen en de onderlinge verhoudingen tussen buren kunnen verslechteren. Een representatieve beoordeling van overlast bij houtstook helpt. De themagroep houtstook gaat het bestaande stappenplan voor zo’n representatief oordeel actualiseren. Zo wordt het nog praktischer voor handhaving en toezicht in gemeenten.

Representatieve beoordeling overlast is niet eenvoudig

Een representatieve beoordeling van overlast is niet eenvoudig. Om het makkelijker te maken representatief te beoordelen wat overlast is en wat niet, heeft Milieu Centraal in 2019 een stappenplan gemaakt dat is opgenomen in het voorlichtingsmateriaal: ‘Je ziet het niet, maar het is er wel’. Het stappenplan is te downloaden via het zipbestand 'informatie voor gemeenten'. Dit stappenplan is gebaseerd op het kennisdocument van de Stichting advisering bestuursrechtpraak (STAB) en een goede basis.

Stappenplan actualiseren

De themagroep houtstook van het Schone Lucht Akkoord gaat dit stappenplan actualiseren. De aanleiding hiervoor is:

  • de invoering van de Omgevingswet in 2022
  • de wens om praktijkervaringen van gemeenten en omgevingsdiensten erin te verwerken
  • meer inzicht in welke essentiële zaken ontbreken of verdere uitwerking nodig hebben

In juli 2021 is er een bijeenkomst geweest waar deze behoefte onder SLA-deelnemers is gepeild. Er is afgesproken om een werkgroep in te stellen om gezamenlijk tot de actualisatie van het stappenplan te komen. Het nieuwe stappenplan krijgt een nieuwe naam: Routewijzer Houtstook en Overlast. De routewijzer verwachten we in het derde kwartaal van 2022.


IenW02082021TDF340