Storing stookwijzer

Gepubliceerd 20 oktober 2021

Sinds november 2020 ontvangen SLA-gemeenten de meldingen van overlast van houtstook die binnenkomen op de website stookwijzer.nu. Met dit bericht informeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat u over 2 recente storingen bij de Stookwijzer. Wat kan dit voor gemeenten en ingediende meldingen betekenen en welke stappen worden gezet om deze storingen op te lossen?

Storing doorzetten meldingen

Begin oktober 2021 bleek dat in de periode tussen 7 juli 2021 en 10 oktober 2021 de meldingen van overlast in de Stookwijzer door een ICT-fout niet automatisch zijn doorgestuurd naar de gemeenten.

De storing werd veroorzaakt door een fout die na een software-update onopgemerkt in het systeem terecht is gekomen.  De storing is inmiddels opgelost. Sinds 11 oktober 2021 ontvangen SLA-gemeenten weer automatisch nieuw binnengekomen meldingen.

Op 19 oktober 2021 zijn alle indieners van meldingen in deze periode per e-mail geïnformeerd.  Ook de betrokken gemeenten zijn geïnformeerd. We zorgen ervoor dat we uiterlijk 22 oktober 2021 de melding(en) alsnog doorsturen naar de gemeente. Voor een aantal gemeenten gaat het om meerdere meldingen die, door de ICT-fout, in 1 keer doorgestuurd worden. Dit kan mogelijk voor enige vertraging in de reactie zorgen.

Storing ophalen data

Sinds donderdag 14 oktober 2021 is er een tweede storing bij de Stookwijzer. In verband met een technische storing in het ophalen van de juiste data kan Stookwijzer op dit moment geen goed advies geven. Het stookadvies dat op dit moment wordt weergegeven is niet correct. Ondanks deze technische storing kunnen er wel meldingen gedaan worden, die worden gewoon ontvangen door gemeenten die bij het Schone Lucht Akkoord zijn aangesloten.

Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. De melding die nu zichtbaar is in Stookwijzer verdwijnt automatisch als alles weer werkt.