Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021-2023 aangepast

Gepubliceerd 29 maart 2023

In de uitvoeringsagenda 2021-2023 zijn in de bijlage enkele pilots voor houtstook toegevoegd, waarvoor door overheden SpUk-subsidie kan worden aangevraagd.