Schone Lucht Akkoord

Schone lucht is van levensbelang. Voor iedereen. Ook al is de lucht de laatste tientallen jaren veel schoner geworden, toch is luchtverontreiniging nog steeds een belangrijk gezondheidsrisico in ons land. Gemiddeld leven we in Nederland negen maanden korter door luchtverontreiniging. En bij één op de vijf kinderen met astma is de ziekte gerelateerd aan luchtverontreiniging. Kortom, werk aan de winkel. Onze lucht kán en móet schoner. Daarom ondertekenden het kabinet met provincies en gemeenten begin 2020 het Schone Lucht Akkoord. Doel van het akkoord is gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent verbeteren. Met onze aanpak van binnenlandse bronnen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. 


Tweede tranche ondertekeningen van het Schone Lucht Akkoord

Meedoen kan nog steeds

Op 13 januari tekenden 36 gemeenten, negen provincies en het rijk het Schone Lucht Akkoord. Met als gezamenlijke ambitie om een permanente verbetering van de luchtkwaliteit te realiseren. Het doel is om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te realiseren. Gemeenten die het Akkoord nog niet hebben ondertekend kunnen ook nu nog toetreden. Lees hier een toelichting op het Akkoord.

Samenwerking is belangrijk. Luchtvervuiling houdt zich immers niet aan grenzen. Alleen als overheden samenwerken, kan de lucht in Nederland snel schoner worden. De deelnemers aan het Akkoord werken samen aan concrete maatregelen, aan innovatie en pilotprojecten en delen kennis en best practices.

Verschillende gemeenten hebben al aangegeven op korte termijn te willen deelnemen. Het is daarom de bedoeling op korte termijn een tweede ondertekenmoment te organiseren. Deelname aan het Akkoord staat open voor alle gemeenten en provincies die de doelen en afspraken uit het Schone Lucht Akkoord onderschrijven en die samen willen werken aan gezondere lucht voor iedereen.

Voor gemeenten geldt: Is er interesse in deelname aan het Schone Lucht Akkoord of heeft u vragen over het Akkoord of het proces? Laat het ons weten.  

Het Schone Lucht Akkoord alsnog ondertekenen? Het kan nog!

Een paar weken na de officiële ondertekening van het Schone Lucht Akkoord zetten ook de gemeenten Breda, Deventer en Hendrik-Ido-Ambacht hun handtekening onder het akkoord. Blijf niet achter; neem contact met ons op om de handen ineen te slaan voor schone lucht.