Schone Lucht Akkoord

13 januari officieel van start

Het Schone Lucht Akkoord wordt gesloten tussen Rijk, provincies en gemeenten. Op maandag 13 januari 2020 zetten zij hun handtekening onder het akkoord. En committeren zij zich aan de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. 'Met de aanpak van de binnenlandse bronnen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven', aldus Minister Stientje van Veldhoven die namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  haar handtekening onder het akkoord zal plaatsen.

Verslag van de bijeenkomst vindt u op Twitter (#schoneluchtakkoord) en op deze website. 

Het Schone Lucht Akkoord

De Rijksoverheid werkt aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland. De ambitie is om toe te werken naar substantiële reductie van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in 2030.

Voor alle inwoners van Nederland moet de luchtkwaliteit verbeteren. Er komen extra maatregelen met aandacht voor de gebieden waar de luchtkwaliteit onder druk staat. Bijvoorbeeld bij drukke verkeersknooppunten, binnensteden en gebieden in de buurt van intensieve veehouderijen. Daarom sluit het Rijk in 2020 het Schone Lucht Akkoord met een groot aantal gemeenten en provincies.

Het doel van het Schone Lucht Akkoord (SLA) is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen. Lucht trekt zich niets aan van grenzen. Nederland importeert en exporteert vieze lucht. Om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren moet het Rijk samenwerken met gemeenten en provincies. Ook binnen en buiten Europa werkt het Rijk samen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Inspraak voor beleidsmakers bij alle overheden

Samen met gemeenten en provincies werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het opstellen van het SLA. Er wordt onder meer gekeken welke maatregelen het meest effectief en uitvoerbaar zijn. Beleidsmakers op het terrein van luchtkwaliteit bij Rijk, gemeenten en provincies denken mee over het SLA.

In 2019 organiseerde het ministerie van IenW verschillende bijeenkomsten voor beleidsmakers, handhavers en maatschappelijke organisaties. Begin juli 2019 stuurde Staatssecretaris Stientje van Veldhoven de hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord naar de Tweede Kamer. In deze brief licht zij de inzet en uitwerking toe.