Het Schone Lucht Akkoord

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Samen streven de deelnemende partijen naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. 'Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven', aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Zij heeft namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 13 januari 2020 als eerste haar handtekening onder het akkoord geplaatst. Daarna hebben 9 provincies en 35 gemeenten eveneens hun handtekening geplaatst. Inmiddels hebben alle 12 provincies en al bijna 90 gemeenten het akkoord getekend. Gemeenten die het akkoord nog niet hebben ondertekend maar wel willen meedoen kunnen zich op elk moment  aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Deelnemers kunnen cofinanciering krijgen voor projecten via de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUkSLA).

Nieuws Schone Lucht Akkoord

Agenda

Gezondheidsbijdrage per sector

Klik voor een vergroting

De infographic toont de gezondheidsbijdrage per sector/thema van de binnenlandse bronnen.