Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen

Jaarlijks rapporteren alle SLA-deelnemers over de voortgang van de uitvoering van maatregelen en pilots. De uitvoeringsplannen van gemeenten en provincies zijn in een vastgesteld format verwerkt.

Rijkswaterstaat verzorgt de overkoepelende rapportage op basis van de geleverde input. Deze rapportage bevat naast de beschrijvingen van de (vaste en aanvullende) maatregelen, ook informatie over de (lopende of afgeronde) pilots en de fase van uitvoering waarin de maatregel of pilot zich bevindt.