Actualisatie van de uitvoeringsagenda 2021-2023

In mei 2022 is de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord geactualiseerd.

Belangrijkste wijzigingen zijn het toevoegen van een aantal pilots, de verdere invulling van de themagroep mobiliteit en bij mobiele werktuigen de samenhang met Schoon en Emissieloos Bouwen.

Bekijk de geactualiseerde uitvoeringsagenda (pdf, 1.3 MB).