Projecten 2022

Projecten die in 2022 een Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord hebben ontvangen.

Industrie

  • Trainingen emissie eisen industrie, provincie Zuid-Holland
  • Scherper vergunnen luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt (Beuningen), gemeente Nijmegen
  • Kennisontwikkeling ZZS IJmond, gemeente IJmuiden
  • Scherp Vergunnen, gemeente Dordrecht
  • Schoner Vergunnen, gemeente Eindhoven

Binnenvaart en havens

Mobiele werktuigen

Houtstook

Landbouw

Participatie en citizen science

Mobiliteit

Overig