Projecten 2022

Projecten die in 2022 een Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord hebben ontvangen.

Industrie

 • Trainingen emissie eisen industrie, provincie Zuid-Holland
 • Scherper vergunnen luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt (Beuningen), gemeente Nijmegen
 • Kennisontwikkeling ZZS IJmond, gemeente IJmuiden
 • Scherp Vergunnen, gemeente Dordrecht
 • Schoner Vergunnen, gemeente Eindhoven

Binnenvaart en havens

 • Varen op Waterstof in Overijssel - Vervanging van diesel werkschip De Buffel, provincie Overijssel
 • Opstellen technisch plan en kostenraming capaciteitsuitbreiding walstroom Waalkade, gemeente Nijmegen
 • Walstroom Parkkade, gemeente Rotterdam
 • Emissievrije veren op het IJ, gemeente Amsterdam
 • Onderzoek walstroom Nieuwegein, provincie Utrecht
 • Pilots binnenvaart en havens, walstroom en verduurzaming recreatievaart, gemeente Tilburg
 • Pilots hoog blootgestelde gebieden - onderzoek emissiearme Piushaven, gemeente Tilburg

Mobiele werktuigen

 • Laadhub (gebiedsontwikkeling) Waterfront, gemeente Harderwijk

Houtstook

 • Houtstook communicatie - werken aan een betere luchtkwaliteit en gezondheidswinst, gemeente Deventer
 • Communicatiecampagne houtstook, gemeente Utrecht
 • Voorlichting tegen houtstookoverlast, gemeente Nijmegen

Landbouw

 • Meetstation veehouderij, provincie Limburg

Participatie en citizen science

 • Masterclass Luchtkwaliteit, gemeente Eindhoven
 • Reizende tentoonstelling & uitbreiding doelgroep educatie luchtkwaliteit, gemeente Maastricht
 • Ankerstation in West-Flevoland, provincie Provincie Flevoland
 • Schone Lucht voor iedereen, provincie Utrecht
 • Meetnet Luchtkwaliteit & Geluid, gemeente Eersel
 • Regionaal kennisplatform citizen science en burger participatie, provincie Zuid-Holland
 • Burgermetingen NO2, gemeente Vlaardingen
 • KUSMOB snuffelfietsen, provincie Utrecht
 • Meetstation grens, provincie Limburg

Mobiliteit

 • Monitoring Zero Emissie zone, gemeente Maastricht
 • Duurzame en toekomstbestendige mobiliteit in Buurtschap Te Veld, gemeente Eindhoven
 • Onderzoek Electrische (deel)mobiliteit, gemeente Eindhoven
 • Informatieloket Electrische Taxi, gemeente Eindhoven
 • Zero Emissie Stadslogistiek, gemeente Venlo
 • Sloopregeling brom- en snorfietsen, gemeente Nijmegen
 • Een autovrije generatie, gemeente Maastricht
 • Naar emissievrije huisvuilinzameling en reiniging Gouda en Midden-Holland, gemeente Gouda
 • Ecostars: adviseren van ondernemers over overstap naar emissievrije bestelauto's, gemeente Rotterdam
 • ZES-zone, gemeente Rotterdam
 • Stimuleren van slimmer gebruik autobanden, gemeente Amsterdam, lees ook het nieuwsbericht van Amsterdam over de start van dit project
 • Communicatieaanpak nul-emissiezone brom- en snorfietsen, gemeente Amsterdam
 • Bereikbaarheid en luchtkwaliteit Huismansingel - Schoemakerstraat, Gemeente Delft
 • Onderzoek, kennisontwikkeling en informatieverstrekking Nijmeegse ondernemers zero-emissiezones stadslogistiek, gemeente Nijmegen
 • Zero Emissie Loket, gemeente Nijmegen
 • Kennisontwikkeling Duurzame Mobiliteit Pilot H2 - Elektrische minibus, gemeente Dordrecht
 • Communicatieaanpak gedragsverandering mobiliteit, gemeente Gouda
 • Monitoring en evaluatie Duurzaam Zoneren, gemeente Delft
 • Monitoren nul-emissie zone in de binnenstad, gemeente Deventer
 • Logistiek makelaar regio Midden-Holland, gemeente Gouda
 • Vervuilende brommers en snorfietsen uit de milieuzones weren, gemeente Nijmegen

Overig

 • Regionale samenwerking SLA ter ondersteuning (kleinere) gemeenten, provincie Noord-Brabant
 • Pilot Hoogblootgestelde gebieden Utrecht, provincie Utrecht
 • SLA-Pilot HBG - Laagblootgesteld gebied regio Eemsdelta, provincie Groningen
 • Projectplan SLA pilot hoogblootgestelde gebieden – Ijmond, provincie Noord-Holland
 • Meetnet ultrafijnstof, provincie Limburg, Lees ook het nieuwsbericht van de provincie Limburg hierover