Hulpmiddelen aanpak binnenvaart en havens

Er zijn diverse producten die overheden helpen bij de aanpak van binnenvaart en havens.

Kennisdocument

Informatie over walstroom, financiele ondersteuning en stimuleringsmogelijkheden, aanbesteding en launching customer, regelgeving en veiligheid.

Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens

De Green  Deal richt zich op verduurzaming en terugdringing van de emissies van zeevaart, binnenvaart en havens.

Duurzaam baggeren

Voor inkoop en opdrachtgeven (MVOI) is een Buyer Group opgericht.  De sector heeft zich verenigd in een zero emission dredging hub.

Terugblik 7 november 2022

Bijeenkomst over de relatie tussen schoneluchtmaatregelen en stikstofmaatregelen voor de binnenvaart en welke maatregelen bijdragen aan zowel gezondheid als stikstofreductie.