Hulpmiddelen aanpak binnenvaart en havens

Er zijn diverse producten die overheden helpen bij de aanpak van binnenvaart en havens.

Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens

De Green  Deal richt zich op verduurzaming en terugdringing van de emissies van zeevaart, binnenvaart en havens.

Pilot binnenvaart en schone havens

Binnen de pilot is een kennisdocument ontwikkeld met de onderdelen walstroom, financiele ondersteuning en stimuleringsmogelijkheden, aanbesteding en launching customer, regelgeving en veiligheid.