Hulpmiddelen aanpak houtstook

Er zijn diverse producten die overheden helpen bij de aanpak van houtstook van particulieren.

Regels voor houtstook vanuit woningen

Gemeenten kunnen regels opstellen voor houtstook vanuit woningen. Daarnaast gelden er landelijke regels.

Voorlichtingsmateriaal 2022/2023

Helpt houtstokers bewuster te worden van de schadelijke effecten voor henzelf en hun omgeving.

Pilot stookverbod bij stookalert

Pilot houtstookarme/houtstookvrije wijk

De gemeente Helmond heeft een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden.

Haalbaarheid STAB-stappenplan