Hulpmiddelen aanpak industrie

Er zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld die overheden kunnen helpen bij de aanpak van de industrie.

Resultaatgerichte emissiegrenswaarden stellen

Het rapport geeft inzicht in de juridische mogelijkheden om resultaatgerichte emissiegrenswaarden vast te stellen bij vergunningverlening en bij niet-vergunningplichtige bedrijven.

Handreiking financiele stimulering

Handreiking financiele stimulering van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die beter presteren dan de best beschikbare techniek die gebruikelijk zijn binnen een branche.

Regels onder de Omgevingswet

Wijziging van de regels voor industrie in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Verbeterkansen toezicht

In 2022 heeft RHDHV enkele 'quick wins' geïnventariseerd, voor toezicht op industriële emissies naar de lucht. De verbeterkansen staan in een notitie.