Hulpmiddelen aanpak participatie en citizen science

Er zijn diverse producten die overheden helpen bij participatie en citizen science.

Samen meten aan luchtkwaliteit

Sensoren en tools voor burgermeetnetten

Terugblik participatiedag 16 november 2022

Het ochtendprogramma stond in het teken van Samen Meten. Wie dat wilde kon aan de slag met de eigen sensordata. De andere groep ging aan de slag met de Samen Analyseren Tool.

Participatiegids Schone Lucht Akkoord

Handreiking, tips, trics en goede voorbeelden voor participatie
in luchtbeleid

Handreiking burgerparticipatie

Een uitleg over participatie bij initiatieven in de fysieke leefomgeving.

Jongerenpanel

Actieve inbreng van de jongere generatie bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.