Hulpmiddelen aanpak participatie en citizen science

Er zijn diverse producten die overheden helpen bij participatie en citizen science.

Samen meten aan luchtkwaliteit

Handreiking burgerparticipatie

Een uitleg over participatie bij initiatieven in de fysieke leefomgeving.

Jongerenpanel

Actieve inbreng van de jongere generatie bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.