Aansluiten bij SLA logisch vervolg voor gemeente Hilversum

Gepubliceerd 26 juni 2024

'Aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord is geen startpunt, maar een logisch vervolg op waar we al mee begonnen zijn', zegt Bart Heller, wethouder Klimaat en Energie van de gemeente Hilversum. De gemeente zette dit voorjaar een handtekening onder het akkoord.

Portretfoto Bart Heller
Wethouder Bart Heller, gemeente Hilversum

'Werken aan schone lucht staat in Hilversum niet ter discussie. Sinds 2023 is ons Actieplan Luchtkwaliteit in werking. De aanloop naar het ondertekenen van het akkoord zelf had een langere aanloop, maar dit voorjaar stemde de raad ermee in', vertelt wethouder Bart Heller.

'Het actieplan is geënt op de opzet van het Schone Lucht Akkoord, waardoor het een goede basis vormt voor een decentraal uitvoeringsplan. Capaciteit was lange tijd een knelpunt. Maar nadat we hiervoor extra structureel budget hadden vrijgemaakt, konden we het Actieplan Luchtkwaliteit opstellen. En ons aansluiten bij SLA.'

Groen korset

Hilversum is omgeven door bos en heide. De natuurgebieden knellen soms, bijvoorbeeld als het gaat om extra woningbouw. 'Maar we hebben natuurlijk ook veel voordeel van ons 'groene korset',' zegt Heller gekscherend. Op kaarten van Atlas van de Leefomgeving voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof kleurt Hilversum hoofdzakelijk blauw; vrijwel overal blijft de jaargemiddelde-concentratie onder de Europese grenswaarden en de WHO-normen uit 2005.

Bronnen

Wat er aan fijnstof in de Hilversumse lucht zit, komt voor ongeveer de helft van buiten de gemeente. Zo blijkt uit RIVM-data. Heller: 'Voor mij is dat een van de belangrijkste redenen om deel te nemen aan het SLA. Schone lucht vergt overduidelijk een bovenlokale aanpak.'

De grootste bron van fijnstof ín de gemeente zijn consumenten, en daarna wegverkeer. De stikstofdioxide in de lucht boven Hilversum is voor 42 procent afkomstig van wegverkeer in de gemeente.

Hilversum met toren
Stikstofdioxide in Hilversum is voor 42 procent afkomstig van wegverkeer in de gemeente. Foto: Wiebe de Jager

Meeste maatregelen voor mobiliteit

Niet verwonderlijk dat de meeste maatregelen in het gemeentelijke actieplan voor luchtkwaliteit zijn gericht op schonere mobiliteit. Ze lopen uiteen van meer deelvervoer en een verdubbeling van de laadpalen in 2026, het voornemen om zero-emissie zones voor zakelijk verkeer in te voeren tot het eigen wagenpark verder verduurzamen. Een aantal stappen is al gezet. Zo is de binnenstad gedeeltelijk al autoluw. Ook zijn de voertuigen van vuilnisinzameldienst GAD voor de regio Gooi- en Vechtstreek op de vuilniswagens na emissievrij.

Rotonde in Hilversum
Meeste maatregelen in Hilversum voor luchtkwaliteit zijn gericht op mobiliteit. Foto: Wiebe de Jager

Beter beeld overlast houtrook

'In de bijdrage van consumenten aan de ongezonde lucht, is houtrook vermoedelijk de grootste component, zeker sinds de energiecrisis na corona. We krijgen weinig klachten, maar we weten dat houtrook een groot maatschappelijk discussiepunt is. Afgelopen jaar startten we daarom met een periodiek terugkerende bewustwordingscampagne, over wat hout stoken en barbecueën voor buren betekent', zegt Heller.

Een volgende stap is de problematiek beter in beeld brengen. 'We weten bijvoorbeeld niet of zich ergens pieken voordoen. In Hilversum is geen uitgebreid meetnetwerk. Daarom zijn de data, de ervaringen en de contacten met andere gemeenten die we via het SLA krijgen heel welkom. En er is een actieve groep van 30 tot 40 bewoners die al een jaar of 4 actief de luchtkwaliteit meet en deze cijfers ook duidt in samenwerking met het RIVM.'

Logische stap

'Kortom, er gebeurt al veel, ook op het gebied van mobiliteit en klimaat, wat een positieve impact heeft voor gezondere lucht. Koele fietsroutes bijvoorbeeld, met meer bomen, waarmee we mikken op meer fietsverkeer. Wat mij betreft is meedoen aan het SLA gewoon een logisch vervolg op wat we al aan het doen zijn', besluit Heller.