Dichtbevolkt Capelle aan den IJssel wil kennis ‘halen en brengen’ bij andere SLA-deelnemers

Gepubliceerd 26 februari 2024

Het college van B&W van de gemeente Capelle aan den IJssel, dat bestaat uit Leefbaar Capelle, VVD, PvdA en D66, besloot eind 2023 het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. De gemeente heeft 67.000 inwoners op 15 vierkante kilometer en staat daarmee in de top-5 van dichtstbevolkte gemeenten in Nederland. ‘En we willen groeien naar misschien wel 75.000’, vertelt wethouder Sjoerd Geissler. Hij schetst de situatie van zijn gemeente en waarom ze nu wél het SLA ondertekent en eerder niet.

Sjoerd Geissler, wethouder PvdA Capelle aan den Ijssel
Sjoerd Geissler, wethouder PvdA Capelle aan den Ijssel

Geissler is sinds anderhalf jaar wethouder voor de gemeente Capelle aan den IJssel, met onder meer duurzaamheid, milieu en energietransitie in zijn portefeuille. Luchtkwaliteit valt daar ook onder. ‘Eerder is al wel de vraag ter sprake gekomen of we als gemeente zouden toetreden tot het Schone Lucht Akkoord maar destijds is gezegd dat dat niet nodig was. Dat inzicht is deze collegeperiode veranderd.’

‘Dat komt’, zo stelt de wethouder, ‘omdat verduurzaming en ook de luchtkwaliteit steeds meer in de actualiteit komt. Je ziet het in de Randstad steeds drukker worden. En dat heeft ook effect op de kwaliteit van de lucht. Capelle is een heel dichtbevolkte gemeente. We hebben weliswaar zelf geen zware industrie, maar Rotterdam ligt vlakbij.’

Kennisoverdracht als speerpunt

Kennisoverdracht is één van de voornaamste redenen om het SLA te ondertekenen. ‘We kunnen profiteren van de ervaringen van andere gemeenten.  En we willen ook onze eigen bijdrage leveren, kennis halen en brengen.’

Onlangs stelde Capelle het Programma Duurzaamheid op. ‘Daarin staan allerlei stappen om beter om te gaan met onze leefomgeving en dus ook met de luchtkwaliteit. Zo zetten we nadrukkelijk in op het vergroenen van de stad. Een klein, maar mooi voorbeeld daarvan zijn groene daken, die ervoor zorgen dat fijnstof uit de lucht wordt gehaald en dat CO2 wordt vastgelegd. We nemen dat bijvoorbeeld mee in de aanbesteding voor het busvervoer. We willen dat de abri’s allemaal een groen dakje krijgen.’

‘Ook hebben we een subsidieregeling voor groene daken, waarvan veel particulieren gebruik maken.’ Ervaringen met subsidies wil Capelle graag van andere SLA-deelnemers horen. ‘Daar hebben we nog relatief beperkte ervaring mee: de groene daken en subsidie voor regentonnen. Maar er zijn vast meer mogelijkheden. We willen graag weten hoe die in andere gemeenten landen. Waar veel gebruik van wordt gemaakt.’

Verkeer grote vervuilingsbron

De grootste vervuilingsbron van de gemeente is overduidelijk het verkeer, zo stelt Geissler. ‘Het autoverkeer. Ook daar kijken we naar: hoe kunnen we fietsen stimuleren? Bijvoorbeeld door het verbeteren van fietspaden en we kijken goed hoe we de doorstroming van het verkeer kunnen aanpassen.’ Dat doen ze bijvoorbeeld door meer 30-kilometerzones in te voeren. ‘Daar wordt het verkeer veiliger van, maar het zorgt ook voor minder uitstoot.’

Op dat gebied werkt de gemeente al samen met buurgemeenten. ‘We moeten goed in de gaten houden dat het verkeer verderop niet weer in de knel komt.’ Rotterdam ligt vlakbij. ‘Als ik uit mijn raam kijk, zie ik de Erasmusbrug en de Euromast. Voordeel daarvan is dat we vier metrostations hebben binnen de gemeente. Een prettige manier van vervoer.’

Zelf ook verduurzamen

Die nabijheid van Rotterdam kent in de vorm van luchtverontreiniging ook zijn schaduwkant. Toch: ‘Je zou het misschien niet denken, maar ondanks de toename van de industrie, is de luchtkwaliteit verbeterd vergeleken met dertig, veertig jaar geleden omdat de industrie minder vervuilend is.’

Grote stappen probeert de gemeente zelf te maken door schoner bouwen te promoten. ‘Dat doen we bijvoorbeeld bij het nieuwbouwproject Harmonie.’ Zelf doet de gemeentelijke organisatie ook mee met verduurzamen. ‘We stappen deze collegeperiode over op volledig elektrische auto's, dat traject versnellen we zoveel mogelijk. We kijken ook naar de laadinfrastructuur: eind 2022 hadden we 272 laadpalen, in 2025 moeten dat er 570 zijn en in 2030 900. Noodzaak is wel om het aantal transformatorhuisjes te vergroten. In Capelle moeten er de komende jaren 200 bij komen.’