Extra spuk-geld voor inruilregeling brom- en snorfietsen

Gepubliceerd 26 juni 2024

Er is 7 miljoen euro extra gereserveerd voor de specifieke uitkering (spuk) van het Schone Lucht Akkoord, voor 2024 en 2025 samen. Dit geld is bedoeld om vervuilende brom- en snorfietsen van mensen met een smalle beurs snel te vervangen door elektrische. De voorwaarden voor deze snor- en bromfietscategorie van de spuk zijn extra aantrekkelijk voor gemeenten.

Scooter mediatheek artikel
Foto: Tineke Dijkstra

'We zijn voor alle categorieën voertuigen in de weer om ze emissievrij te krijgen. Met de branche hebben we afspraken dat vanaf 2025 alle nieuw verkochte snorfietsen emissievrij zullen zijn. Voor bromfietsen willen we dat in 2030 realiseren', vertelt Robin van der Bles, beleidsmedewerker mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

'Het prijsverschil tussen een elektrische snor- of bromfiets of eentje die op fossiele brandstof rijdt, is niet zo groot. Toch blijkt dit verschil voor mensen met een laag inkomen nog steeds een belemmering om de oude brommer af te danken en over te stappen naar een elektrisch exemplaar. Om meer vervuilende brom- en snorfietsen uit de circulatie te halen en het aantal elektrische te stimuleren, bieden we gemeenten extra geld voor sloopregelingen voor brom- en snorfietsen van inwoners met een smalle beurs.'

7 miljoen euro extra

Het ministerie heeft 7 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de nieuwe regeling voor brom- en snorfietsen. De helft is beschikbaar in 2024, de andere helft is bedoeld voor 2025. Dit geld komt bovenop de 10 miljoen euro die het ministerie voor 2024 en 2025 al had uitgetrokken voor de spuk SLA. Alleen gemeenten kunnen meedoen. Zij kunnen dit jaar vanaf 15 juli 2024 projecten indienen, tot en met eind september.

Inruilregeling

Het idee is dat gemeenten inruilregelingen aan hun inwoners aanbieden: inwoners leveren een oude brom- of snorfiets in bij een erkend sloopbedrijf. Na het slopen kunnen ze van de gemeente een tegoed krijgen van maximaal 1.200 euro om een nieuwe of tweedehands elektrische scooter of fiets te kopen.

De regeling moet bestemd zijn voor mensen met een laag inkomen. Gemeentes bepalen zelf de inkomensgrens.

Minder eigen bijdrage voor gemeenten

Sloopregelingen bestonden al in verschillende gemeentes. Het verschil is niet alleen het extra budget en de specifieke doelgroep. De nieuwe regeling is ook een stuk toegankelijker voor gemeenten.

'We hebben geluisterd naar de wensen van gemeenten', legt Van der Bles uit. 'De eigen bijdrage was voor veel gemeenten een drempel. Vaak was het geld voor een sloopregeling snel op. En de voorwaarden voor het indienen van een spuk-project waren reden om er maar helemaal van af te zien. Daar zijn we aan tegemoet gekomen.'

In plaats van de helft hoeven gemeenten nu maar een derde van hun project zelf te financieren. Gemeenten kunnen grotere bedragen aanvragen. De spuk-toekenning is 1,50 euro per inwoner, met een minimum van 25.000 en een maximum van 500.000 euro. Gemeenten met minder dan 100.000 inwoners hebben recht op 25.000 euro subsidie extra.

'Het brom- en snorfietsenproject is een nieuwe, vierde categorie binnen de spuk-regeling. Het gaat om een proef om te kijken of het mogelijk is om inkomensafhankelijk te verduurzamen.' Voor het indienen van een inruilregeling gelden daarom de eenvoudigere pilotregels: gemeenten hoeven de verwachte emissieverlaging niet vooraf kwantitatief te onderbouwen.