Een hartelijk welkom aan de nieuwe staatssecretaris Vivianne Heijnen

Gepubliceerd 20 januari 2022

Namens alle betrokkenen van het Schone Lucht Akkoord willen wij de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijen, van harte welkom heten. Vivianne Heijnen zal zich als voorzitter en trekker van de stuurgroep SLA samen met bestuurders van lokale overheden inzetten om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren.

Met haar achtergrond in het lokale bestuur – als Maastrichtse wethouder – is dit bekend terrein voor haar. Er liggen belangrijke mijlpalen in het verschiet, zoals de eerste doorrekeningen van de effecten van de maatregelen door het RIVM. Ook het nieuwe regeerakkoord biedt kansen, zoals een meer integrale aanpak van de dossiers stikstof, klimaat en luchtkwaliteit. De voornemens in het domein van de gezonde fysieke leefomgeving versterken het Schone Lucht Akkoord en de nauwe samenwerking tussen gemeenten, provincies en rijk.


vivianne-heijnen-1

Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat