Inbreng provincies en gemeenten bij herziening EU-richtlijnen luchtkwaliteit

Gepubliceerd 8 december 2021

De Nederlandse provincies en gemeenten hebben een position paper geschreven over de herziening van de EU-richtlijnen voor luchtkwaliteit. Dit hebben zij gedaan in het kader van een openbare raadpleging van de Europese Commissie.

Reactie op openbare raadpleging

De Nederlandse provincies en gemeenten regeren hiermee op een openbare raadpleging van de Europese Commissie om deze richtlijnen te verbeteren. De lijn van het position paper past binnen de afspraak uit het Schone Lucht Akkoord: partijen streven naar internationaal luchtbeleid gericht op aanscherping van de richtlijn luchtkwaliteit.

Meer informatie