Schone lucht jaarcongres 2022 op de Floriade

Gepubliceerd 21 september 2021

Provincie Flevoland en gemeente Almere zijn in 2022 gastheer van het Schone Lucht Jaarcongres. Gedeputeerde Cora Smelik van provincie Flevoland bood mede namens haar collegabestuurder Jan Hoek, wethouder van Almere, aan om het congres naar de Floriade Expo 2022 te halen.

Thema Floriade: Growing Green Cities

Het thema van de Floriade in 2022 is Growing Green Cities. ‘Wat Almere en Flevoland betreft kunnen onze ‘growing cities’ niet ‘green’ genoeg zijn. Wij staan graag vooraan om mee te helpen het centrale thema groene steden vorm te geven, met daarin besloten duurzaamheid, gezondheid, circulaire economie en schone lucht. Omdat de doelstellingen en thema’s van deze tentoonstelling naadloos aansluiten op die van het Schone Lucht Akkoord (SLA) denken wij een goede context te kunnen bieden voor het Schone Lucht Jaarcongres’, laat gedeputeerde Cora Smelik weten.

De Floriade wordt eens in de tien jaar georganiseerd als demonstratie van innovaties en creatieve oplossingen vanuit een duurzame tuinbouwsector. De creatie van groene, veilige en gezonde steden staat centraal in deze editie. De uitwerking varieert van duurzame voedselvoorziening tot duurzame mobiliteit, waarbij gezonde lucht en vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen een belangrijke uitdaging vormt.

In april of mei

De Floriade vindt plaats van 14 april 2022 tot 9 oktober. De precieze datum van het jaarcongres is nu nog niet bekend maar het zal in de eerste weken van de Floriade plaatsvinden, in april of mei. Binnenkort kun je een datum tegemoet zien om in je agenda te reserveren.

Liefst live

We gaan ervanuit dat we weer een fysiek congres kunnen houden; op dit tienjaarlijkse evenement dat gericht is op vergroening. Binnen deze mooie omgeving zal weer volop de mogelijkheid zijn om elkaar te ontmoeten en bij te praten. We moeten natuurlijk wel een slag om de arm houden.

We houden de lezers van de SLA-nieuwsbief op de hoogte van de ontwikkelingen en het programma. Meedenken is altijd welkom; ideeën kun je sturen naar ons e-mailadres: schoneluchtakkoord@minienw.nl.
Meer informatie over de locatie en de ontwikkeling van deze tienjaarlijkse groene expo vind je op de site van de Floriade Expo 2022.


GedeputeerdeCoraSmelik

Gedeputeerde Cora Smelik ondertekent het Schone Lucht Akkoord.