Aan de slag met de SpUk

Gepubliceerd 9 juni 2022

Er is nog geld beschikbaar uit de specifieke uitkering (SpUk) voor het SLA. Gemeenten en provincies kunnen hiervoor aanvragen indienen wanneer ze het Schone Lucht Akkoord hebben getekend. De sessie ‘Aan de slag met de SpUk!’ op het Schone Lucht Jaarcongres op 30 mei 2022 bood hulp bij het aanvragen van de subsidie.

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) is bedoeld om de lokale overheden financieel te ondersteunen bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.

Bespreekpunten in de sessie

Uit de sessie  kwamen de volgende punten naar voren:

  • De doorlooptijd van de aanvraag bij RVO is kort, maar de interne afstemming binnen de gemeentelijke of provinciale organisatie kan langzaam gaan. Dit heeft te maken met domeinoverstijgende samenwerking en politieke afstemming.
  • Kleinere gemeenten hebben weinig capaciteit om een SpUk-aanvraag te schrijven, aan de cofinancieringseisen te voldoen en een project met de middelen uit te voeren. Mogelijke oplossingen die naar voren kwamen:
    • Zoek samenwerking met andere (kleine) gemeenten en de provincie, bijvoorbeeld met alle opdrachtgevers van een omgevingsdienst. Eén partij is vervolgens de hoofdaanvrager die de gelden onder alle partijen verdeelt.
    • Doe een kleine aanvraag. Er zijn maximum budgetten vastgesteld voor projecten, maar minder aanvragen mag ook (minimaal € 25.000). Daarvoor is intern gemakkelijker cofinanciering te regelen.
    • Kijk naar projecten die al ingediend zijn.
Sessie over Specifieke uitkering (SpUk) bij het Schone Lucht Jaarcongres
Sessie over specifieke uitkering (SpUk) bij het Schone Lucht Jaarcongres