Update over budget SpUk SLA

Gepubliceerd 2 juli 2024

De SpUk SLA is begin maart opengegaan en zo'n 20 gemeenten hebben aanvragen voor hun plannen ingediend. Momenteel bedraagt de budgetclaim ruim € 3 miljoen en daarmee is er nog ruimte voor nieuwe projecten.

Op 15 juli wordt de SpUk uitgebreid met een nieuwe projectcategorie: de inruilregeling brom- en snorfiets. Deze categorie is specifiek bedoeld voor gemeenten die een subsidieregeling openstellen, waarbij inwoners hun oude vervuilende brommer kunnen inleveren en een nieuwe elektrische variant kunnen aanschaffen. Inwoners van de gemeente met een laag inkomen kunnen profiteren van de regeling. Voor deze nieuwe projectcategorie is voor dit en volgend jaar een totaalbudget van € 7 miljoen vrijgemaakt.

Projecten binnen bestaande projectcategorieën

Uiteraard zien wij ook nog graag projecten binnen de bestaande projectcategorieën. Projecten binnen de gemeente of provincie die te maken hebben met het verbeteren van de luchtkwaliteit in brede zin, komen in aanmerking. Denk aan emissieverlagende projecten, maar ook aan kennisontwikkeling en communicatieprojecten. Daarnaast is er een nieuwe uitvoeringsagenda SLA waarbij ook pilots zijn opgenomen die in aanmerking komen.

Aanvragen tot eind september

Aanvragen kunnen tot eind september worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wees er op tijd bij!