Vertrek Harriët Tiemens uit stuurgroep

Gepubliceerd 1 september 2021

Harriët Tiemens is sinds 1 september 2021 directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Daarmee neemt ze afscheid van haar functie als wethouder voor onder meer duurzaamheid en mobiliteit in Nijmegen. Ook komt daarmee een eind aan haar lidmaatschap van de Stuurgroep van het Schone Lucht Akkoord.

Luchtkwaliteit prioriteit voor Nijmegen

Vanaf het eerste uur is Harriët Tiemens betrokken geweest bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). En Nijmegen is een van de eerste steden die van luchtkwaliteit een prioriteit maakte. Tiemens speelde ook binnen het SLA een actieve rol. Bij de start van het akkoord, in januari 2020, werd ze benoemd als een van de vijf leden van de stuurgroep.

Gemeenten en Rijk hebben elkaar nodig

"Schone lucht is van het grootste belang voor de gezondheid van onze inwoners en dit is typisch zo’n onderwerp waarop overheden moeten samenwerken. Ik was dan ook van meet af aan enthousiast over het initiatief tot het Schone Lucht Akkoord. Neem een onderwerp als Zero Emissiezones of houtstook. Gemeenten zijn voor het instellen van zo’n zone afhankelijk van landelijke wetgeving en dat geldt ook voor de aanpak van houtstook op momenten dat dit veel overlast veroorzaakt.

De landelijke overheid is voor de uitvoering van de maatregelen afhankelijk van de gemeente en zo is er een noodzaak tot samenwerking. Ik ben erg benieuwd wat de pilot Stookverbod in het najaar ons brengt. Het gaat om het handhaven van een stookverbod op bijvoorbeeld windstille momenten, wanneer stoken veel overlast veroorzaakt", zegt Tiemens.

"In mijn nieuwe functie zal ik zeker aan de slag gaan met Zero Emissiezones en schone logistiek. Dat vergt bovenlokaal onderlinge afstemming."

Veel succes Harriët in deze nieuwe functie.

Opvolging door Jan Wijnia

Jan Wijnia is de opvolger van Harriet als wethouder in Nijmegen en als lid van de stuurgroep. Hij zit in de stuurgroep namens de G40.