Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug recentste ondertekenaars SLA

Gepubliceerd 4 april 2022

De buurgemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg sloten zich onlangs toevallig vrijwel tegelijk aan bij het Schone Lucht Akkoord. Wethouders Rob Jorg en Pieter de Kruif vertelden nog net voor de gemeentelijke verkiezingen waarom hun gemeentes tekenden voor de structurele aanpak van schonere lucht. Jorg: ‘De nieuwe gemeenteraad kan aan de slag met het nieuwe uitvoeringsplan voor luchtkwaliteit.’

Een veilige en gezonde leefomgeving in de eigen gemeente is reden om het Schone Lucht Akkoord te tekenen voor de twee gemeentes. Maar ook de noodzaak om in héél Nederland een permanente verbetering van de luchtkwaliteit en daarmee gezondheidswinst te boeken én dat gezamenlijk aan te pakken. Dat geven Rob Jorg, wethouder Utrechtse Heuvelrug en Pieter de Kruif, wethouder Woudenberg aan.

Eerst analyse

Waarom dan nu ondertekenen en niet bij de start al? De Kruif: ‘Woudenberg was al min of meer aangehaakt bij het SLA via de uitvoeringsagenda van de provincie Utrecht. Met de ondertekening is onze bijdrage officieel.’

Utrechtse Heuvelrug liet in 2021 een analyse uitvoeren door omgevingsdienst ODRU om te bepalen wat er komt kijken bij deelname aan het SLA en wat het oplevert. ‘Hieruit kwam naar voren dat aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord, een plan opstellen en de maatregelen uitvoeren voor onze gemeente daadwerkelijk kan bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. We zijn nu bezig het uitvoeringsplan te formuleren’, zegt Jorg.

Bewustwording

Voor Utrechts Heuvelrug zijn de thema’s mobiliteit, landbouw en houtstook het meest relevant. De Kruif noemt mobiliteit als voornaamste bron voor luchtvervuiling maar kaart ook houtstook aan: ‘Met het ondertekenen willen wij meer bewustwording creëren bij inwoners en hen informeren over wat zij ook zelf kunnen doen om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit. Denk aan oproepen om met beleid hout te stoken en te barbecueën. Het akkoord biedt mogelijkheden om meer integraal aan de slag te gaan met een thema en de bewustwording bij inwoners nog verder te vergroten.’ Jorg vult aan: ‘We verwachten meer slagkracht en inspiratie voor effectieve maatregelen en pilots dankzij de samenwerking binnen het SLA.’

Hoewel beide wethouders ervan overtuigd zijn dat aansluiting bij het SLA juist meerwaarde heeft dankzij de gezamenlijke aanpak, is het toeval dat de twee buurgemeentes ongeveer gelijktijdig hebben getekend. De Kruif: ‘We hebben dit ieder afzonderlijk besloten. Op dit moment zijn er geen concrete plannen waarmee we samen aan de slag gaan.’

Nieuwe raad

Dat kan veranderen na de verkiezingen. Al stond het moment van ondertekenen daar los van. De Kruif: ‘Aansluiting bij het SLA was een verzoek vanuit een eerdere raadsvergadering. Dat is nu gebeurd. Het is verder aan de politieke partijen zelf om het onderwerp mee te nemen in hun programma’s.’ Jorg: ‘De verkiezingen hebben inderdaad geen rol gespeeld in moment van ondertekenen. Het uitvoeringsprogramma ligt klaar als de nieuwe raad wordt geïnstalleerd.’


Foto Pieter de Kruif 1

Pieter de Kruif:  ‘Met de ondertekening willen we meer bewustzijn bij inwoners creëren wat zij zelf kunnen doen voor schonere lucht.’

Profielfoto Rob Jorg

Rob Jorg:  ‘Het uitvoeringsplan ligt klaar als de nieuwe raad wordt geïnstalleerd.’